Yksinoikeudet

Liikennepalvelulain V osan 1 luvun 181 ja 182 §:ssä tarkoitettu toimivaltainen viranomainen voi tehdä päätöksen siitä, että se järjestää toimivalta-alueensa tai sen osan julkisen henkilöliikenteen palvelut palvelusopimusasetuksen mukaisesti varmistaakseen sellaisten yleishyödyllisten palvelujen tarjoamisen, jotka ovat muun muassa monilukuisempia, luotettavampia, korkealaatuisempia tai edullisempia kuin palvelut, joita voitaisiin tarjota pelkästään markkinoiden ehdoilla (ns. PSA-päätös).

Lisäksi toimivaltainen viranomainen voi tarvittaessa tehdä palvelusopimusasetuksen mukaisen päätöksen yksinoikeudesta vastineena julkisen palvelun velvoitteiden hoitamisesta (ns. yksinoikeuspäätös). Yksinoikeuspäätöksellä annetaan erikseen valittavalle julkisen liikenteen harjoittajalle mahdollisuus harjoittaa julkista henkilöliikennettä tietyllä reitillä tai tietyssä verkossa taikka tietyllä alueella ja suljetaan pois muut mahdolliset liikenteenharjoittajat. Yksinoikeus voidaan antaa kaiken tyyppisten julkisia hankintoja koskevien sopimusten yhteydessä.

Toimivaltainen viranomainen julkaisee päätöksen yksinoikeuden antamisesta internet-sivuillaan. Toimivaltainen viranomainen voi kieltää toiminnan, joka aiheuttaa jatkuvaa ja vakavaa haittaa yksinoikeudella suojatulle liikenteelle (ns. kieltopäätös). Kiellon tehosteeksi voidaan asettaa uhkasakko.

 

TIETOA ALUEELTA

Yksinoikeudet - Keski-Suomi

Keski-Suomen ELY-keskuksen alueella on seuraavan taulukon mukaisilla liikenteillä yksinoikeudet. Taulukko sisältää sopimustunnisteet sekä liikennöitsijätiedot. Lisäksi viimeisestä sarakkeesta löytyy linkit, joiden kautta voi tarkastella kartalla sopimuksen reittejä vuoroineen.

Keski-Suomen ELY-keskuksen hankintasopimuksiin sisältyy yksinoikeus.

Keski-Suomen ELY-keskus on 24.6.2020 tehnyt hankintapäätökseen KESELY/641/2020 liittyvän päätöksen yksinoikeudesta:
Yksinoikeuspäätös KESELY/641/2020
Yksinoikeustaulukko KESELY/641/2020

 

Keski-Suomen ELY-keskus on 22.4.2020 tehnyt hankintapäätökseen KESELY/13/2020 liittyvän päätöksen yksinoikeudesta:

Yksinoikeuspäätös KESELY/13/2020 (pdf, 91 kb)
Yksinoikeustaulukko KESELY/13/2020 (pdf, 25 kb)

Keski-Suomen ELY-keskus on 12.6.2019 tehnyt hankintapäätökseen KESELY/455/2019 liittyvän päätöksen yksinoikeudesta:

Yksinoikeuspäätös KESELY/455/2019 12.6.2019 (pdf, 94 kt)
Kohdeluettelo KESELY/455/2019 (pdf, 21 kt)

Keski-Suomen ELY-keskus on 6.5.2019 tehnyt hankintapäätökseen KESELY/39/2019 liittyvän päätöksen yksinoikeudesta:

Yksinoikeuspäätös KESELY/39/2019 6.5.2019 (pdf, 81 kt)
Yksinoikeustaulukko (pdf, 38 kt)

 

Keski-Suomen ELY-keskus on 25.6.2012 tehnyt päätöksen palvelusopimusasetuksen soveltamisesta toimivalta-alueellaan. Päätös on voimassa toistaiseksi.

EU:n palvelusopimusasetuksen mukaan markkinaehtoinen liikenne ei saa aiheuttaa jatkuvaa ja vakavaa haittaa liikenteelle, jolle on myönnetty yksinoikeus.

Joukkoliikennelain voimassaoloaikana tehtyihin hankintasopimuksiin ja ns. siirtymäajan liikennöintisopimuksiin sisältyy yksinoikeus. Keski-Suomen ELY-keskuksen toimivallassa ei ole enää voimassa olevia siirtymäajan liikennöintisopimuksia.

 


Päivitetty