Uutiset 2018

Matkailualan suhdannenäkymät jälleen muita toimialoja myönteisemmät

Matkailun toimialan yleiset suhdannenäkymät ovat koko maata ja muita toimialoja myönteisemmät. Lähiajan suhdanneodotukset jäävät kuitenkin kevättä 2018 heikommiksi. Suhdannenäkymien heikentymiseen vaikuttavat erimerkiksi materiaalien ja palvelujen hintojen nousu ja investointien arvon kehityksen hidastuminen. Näkymien heikentymisestä huolimatta toimialan suhdanneodotukset ovat yhä vahvasti myönteiset.

Matkailualalla tapahtuu uusiutumista koko ajan. Viimeisen vuoden aikana ala on panostanut investointeihin muita toimialoja enemmän, ja työn tekemistä on organisoitu uudelleen. Lisäksi henkilöstöä on sekä koulutettu että palkattu. Kehittämistarpeista matkailuyritykset nostavat markkinoinnin ja myynnin muita toimialoja selvästi merkittävimpänä tekijänä.

Tiedot käyvät ilmi työ- ja elinkeinoministeriön matkailun toimialabarometristä, joka julkaistaan kerran vuodessa.

Lue lisää:


Päivitetty