Uutiset 2018

Elintarvike- ja juoma-alan yritykset janoavat kasvua

Pienet ja keskisuuret elintarvikeyritykset ovat aiempaa kasvuhakuisempia. Ala uudistuu tehostamalla toimintaansa ja kehittämällä uusia tuotteita. Tiedot käyvät ilmi 27.11.2018 julkaistusta Juomien Suomi -toimialaraportista ja elintarvikealan pk-toimialabarometristä.

Alkoholilain uudistus, kulutuksen monet muutokset ja elämyksellisyyden hakeminen sekä talouden piristyminen sekä vientinäkymät ovat osaltaan siivittäneet juoma-alaa kasvuhakuisuuteen. On myös syntynyt paljon uusia juomia valmistavia yrityksiä.

Uudistumiskeinoina niin elintarvikkeita kuin juomia valmistavat yritykset hyödynsivät eniten investointeja ja tuotetarjonnan kehittämistä. Juomavalmistajat hakivat uusiutumista myös suuntautumalla uusille markkinoille, rekrytoimalla henkilöstöä ja kouluttamalla henkilökuntaansa. Kehittämistarvetta elintarvikealan yrityksissä koetaan olevan eniten myynnissä ja markkinoinnissa sekä tuotannossa ja sen materiaalitoimissa, tietotekniikassa, tuotekehityksessä ja laadussa.

Lue lisää:


Päivitetty