› Takaisin graafiseen esitykseen

Työvoimakoulutus

Työvoimakoulutuksen tavoitteena on

 • parantaa osallistujien mahdollisuuksia työllistyä avoimille työmarkkinoille
 • turvata alueen työnantajille osaavan työvoiman saatavuus.  

Työvoimakoulutus on tarkoitettu työikäisille ja on pääasiassa ammatillista koulutusta. Koulutukseen voivat osallistua sekä työttömät että ne työssä olevat, joita uhkaa työttömyys. Maahanmuuttajille järjestetään kotoutumiskoulutusta ja yritystoimintaa suunnitteleville ja yritystoiminnan käynnistäneille yrittäjyyskoulutusta.

Työnantaja

TE-palvelut ja  ELY-keskukset suunnittelevat ja toteuttavat ammatillista koulutusta yhteistyössä työnantajien kanssa.

Yhteishankintakoulutuksella yritys voi

 • etsiä ammattitaitoisia työntekijöitä, silloin kun yrityksen tarvitsemia osaajia ei valmistu muusta koulutuksesta
 • saada henkilöstölleen räätälöityä ammatillista perus- tai lisäkoulutusta, jota toteutetaan esimerkiksi määräaikaisissa lomautustilanteissa
 • auttaa taloudellisesta tai tuotannollisesta syystä irtisanottuja työntekijöitään löytämään uuden ammatin tai työpaikan tai tukea toistaiseksi lomautettuja työntekijöitään.

Yhteishankintakoulutuksissa työnantaja osallistuu koulutuksen rahoitukseen ja opiskelijavalintaan. Koulutuksiin voivat osallistua myös yrittäjäksi ryhtyvät tai yrittäjä työntekijöidensä lisäksi sekä yrityksessä työskentelevät vuokratyöntekijät.

Koulutuksen järjestäjä/toteuttaja

ELY-keskus vastaa yhdessä TE-toimistojen kanssa työvoimakoulutusten hankinnoista.

Koulutukset hankitaan tarjouskilpailun perusteella noudattaen julkisista hankinnoista annettua lainsäädäntöä.

 • Kaikki tarjouspyynnöt julkaistaan julkisten hankintojen sähköisessä ilmoituskanavassa HILMAssa.
 • ELY-keskuksilla on käytössä sähköinen kilpailutusratkaisu, Hanki-palvelu. Palvelussa hankintayksiköt tekevät tarjouspyynnöt sähköisesti. Vastaavasti tarjoajien on helppoa ja nopeaa jättää tarjouksensa sähköisesti.
 • Hanki-palvelu (hanki-palvelu.fi)

Hankintakäytännöissä voi olla alueellisia eroja, joten tutustu oman alueesi käytäntöihin valitsemalla oikealta ylhäältä Valitse alue -valikosta haluamasi alue.

Maksatuksen hakeminen

ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus) hoitaa ELY-keskusten ja TE-toimistojen koulutus- ja valmennushankintojen hankintasopimuslaskut. Laskujen maksaminen edellyttää hakijalta ELY-keskuksen tai TE-toimiston kanssa tehtyä sopimusta.

Työvoimakoulutus- ja valmennuspalveluiden hankintasopimuslaskut liitteineen voi toimittaa yrityksen ja työnantajan Oma asiointi - palvelun kautta tai ELY-keskusten yleisen asiointilomakkeen liitteenä.

Koulutuslaskuja koskevat tiedustelut pyydetään osoittamaan sähköpostitse:

 • maksatukset.keha(at)ely-keskus.fi

TIETOA ALUEELTA

Työvoimakoulutus - Lappi

Lapin ELY-keskus vastaa yhdessä alueen työ- ja elinkeinotoimiston kanssa työvoimakoulutuksen ja yhteishankintakoulutuksen

 • suunnittelusta
 • hankinnasta
 • seurannasta
 • koulutukseen liittyvästä tiedotus ja kehittämistoiminnasta

Tarjouspyynnöt

Lapin ELY-keskuksen kilpailuttamien työvoimakoulutushankintojen avoimet tarjouspyynnöt julkaistaan aina julkisten hankintojen ilmoituskanava HILMAssa (linkki oikealla kohdassa Muualla verkossa).

Kysymykset ja tiedustelut  tyovoimakoulutus.lappi(at)ely-keskus.fi. Voit myös tarvittaessa ottaa yhteyttä suoraan asiantuntijoihin.

Asiantuntijahaku


Päivitetty