› Takaisin graafiseen esitykseen

Tiedotteet

Joukkoliikenteeseen liittyvät tiedotteet on suunnattu pääsääntöisesti liikenteenharjoittajille ja/tai kunnille.

Joukkoliikenteen informaatiopalvelut

Liikennehallinnon pyrkimyksenä on antaa tilaa markkinaehtoisille toimijoille matkustajille suunnattujen palveluiden, kuten reittioppaiden ja MaaS-palveluiden kehittämisessä.

Liikennepalvelulain myötä henkilöliikenteen reitti-, pysäkki- ja aikataulutietojen valtakunnallinen kokoaminen muuttui, mikä tarjoaa matkustajainformaatiopalveluita tarjoaville yrityksille uudenlaisia mahdollisuuksia. Nyt liikkumispalveluiden tarjoajat avaavat reitti- ja aikataulutiedot avointen rajapintojen kautta suoraan toisten toimijoiden ja palveluiden kehittäjien käyttöön. Tiedot rajapinnoista avataan NAP-palvelun kautta.

Traficom jatkaa Matka.fi reittioppaan ylläpitoa toistaiseksi
Traficom ylläpitää toistaiseksi valtakunnallista reittiopaspalvelua, Matka.fi:tä. Asiakkaita on pyydetty tarkistamaan 1.7.2018 alkaen linja-autoliikenteen markkinaehtoinen vuorotarjonta liikennöitsijältä tai muista reittiopaspalveluista, sillä nämä tiedot jäivät pois Matka.fi-palvelusta.  

Traficom jatkaa Digitransit yhteistyössä ainakin vuoden 2020 loppuun
Digitransit on avoimeen lähdekoodiin perustuva tuote, joka tarjoaa alustan valtakunnallisten reittioppaiden kehittämiselle. Digitransit on Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymän (HSL), Traficomin ja TVV LMJ Oy:n (Waltti-kaupunkien) rahoittama palvelu (www.digitransit.fi) Digitransitia hyödyntävät rahoittajien lisäksi myös ulkopuoliset palveluiden kehittäjät.

Traficom toimittaa tiettyä reitti- ja aikataulutietoa Digitransit-palveluun ainakin siirtymäajalla 2020 loppuun. Tämä tarkoittaa, että kaupunkien ja ELY-keskusten sopimusliikenne sekä RAE-työkalulla digitoitu liikenne edelleen tallentuu koontikantaan ja välittyy Digitransitiin ja Matka.fi:hin siltä osin kuin kyseinen tieto ei siirry Digitransitiin muista lähteistä. Myös VR:n ja Finavian toimittama tieto tallentuu toistaiseksi koontikantaan. Tällä tuetaan matkustajien tietopohjan säilymistä muutoksessa edellä kuvatun liikenteen osalta ja palveluiden kehittäjien mahdollisuuksia tehdä myös kaupunkiseutujen ulkopuolella reittiopaspalveluja loppukäyttäjille.

Mikäli liikkumispalvelujen tarjoajat niin haluavat, ne voisivat yhteistyössä varmistaa, että Digitransitissa olisi jatkossakin kattavaa liikkumistietoa koottuna ja tarjolla avoimissa rajapinnoissa esim. reittioppaita varten. Monet kaupungit ovat jo mukana Digitransitissa TVV LMJ Oy:n koordinoinnin kautta.

Traficom kannustaa matkustajainformaatiopalveluiden kehittämiseen
Traficom viestii Matka.fi- ja Digitransit palvelujen tilanteesta toimijoille, jotta ne voivat sovittaa oman toimintansa viraston tarjoamiin palveluihin ja edistää osaltaan liikennepalvelulain toimeenpanoa. Virasto pyrkii edistämään keinoja, joilla sekä koontikantatyö (tiedonkeruu, yhteensovitus ja laadunvalmistus), että valtakunnallinen reittiopaspalvelu olisi mahdollistaa jatkossa toteuttaa voimakkaammin markkinalähtöisenä.

Säännöllisen henkilöliikenteen muutoksista ilmoittaminen
Joukkoliikennelain mukaisessa tilanteessa toimivaltainen viranomainen on saanut tiedon markkinaehtoisen liikenteen muutoksista reittiliikennelupamenettelyjen kautta. Jotta toimivaltainen viranomainen voi reagoida ajoissa liikenteen muutoksiin, liikennepalvelulaki velvoittaa liikenteenharjoittajia ilmoittamaan toiminnan aloittamisesta, lopettamisesta ja muutoksista 60 päivää aikaisemmin Traficomille. Kuljetuspalvelun tarjoajan tulee ilmoittaa uudesta reitistä tai vuorosta, näiden muutoksista tai lopetuksesta. Muutokset voivat koskea muun muassa reitin pysäkkejä, vuoron aikataulua tai ajopäiväkalenteria.


Muutostiedot ilmoitetaan NAP-palvelussa erillisellä lomakkeella
Henkilöliikenteen kuljetuspalvelun tarjoaja ilmoittaa markkinaehtoisen liikenteen muutoksista kaikissa tapauksissa NAP-palvelussa erillisellä sähköisellä lomakkeella. Lisätietoa muutostietojen ilmoittamisesta: https://www.traficom.fi/fi/asioi-kanssamme/ilmoita-markkinaehtoisen-saannollisen-henkiloliikenteen-muutostiedot
 

Tavoitteena muutosten tunnistaminen automaattisesti rajapinnoista
Muutostietoja koskeva suositus päivitettiin 13.7.2018 siten, että muutostiedoista pyydetään ilmoittamaan kaikissa tapauksissa sähköisen lomakkeen avulla. Viranomaisten kannalta tärkeiden muutosten tunnistaminen automaattisesti suoraan palveluntarjoajien koneluettavista reitti- ja aikataulurajapinnoista on osoittautunut erittäin haastavaksi. Jatkamme kehitystyötä muutosten tunnistamiseksi, mutta kehitystyön onnistumisesta ja tarkasta aikataulusta ei ole vielä varmuutta. Lomakeilmoituksella varmistetaan, että viranomainen voi tarvittaessa reagoida palvelutason muutoksiin. Asiakkaan ja viranomaisen kannalta herkimpiä tilanteita ovat mm. liikenteen lakkauttamiset tai merkittävät muutokset aikatauluissa, etenkin silloin, kun kyseiset linjat tai vuorot ovat palvelleet koululais- tai työmatkaliikennettä. Lomakeilmoitusten kautta pystymme kehitysvaiheessa myös seuraamaan paremmin, miten kattavasti muutostiedot ovat tunnistettavissa koneluettavista rajapinnoista.

Miten viranomainen voi tarkastella muutostietoja?

Traficom toimittaa muutosilmoitukset eteenpäin viranomaisille. Traficomilla ei ole laissa määriteltyä tehtävää avata markkinaehtoisen liikenteen muutostietoja koostettuna tietona, vapaasti käytettäväksi. Suunniteltua tarjontaa koskevien tietojen voidaan katsoa kuuluvan myös joiltain osin liike- ja ammattisalaisuuden piiriin. Lisäksi NAPiin ilmoitettujen rajapintojen käyttöehdot voivat käytännössä estää tiedon jakamisen koostettuna julkisesti. NAP-palveluun koostetut muutosilmoitustiedot toimitetaan vain viranomaisille viranomaisten laissa säädettyjen tehtävien hoitamiseksi. Pyydämme toimijoita huolehtimaan, että muutostiedot ovat myös asiakkaiden ja tiedon hyödyntäjien saatavissa riittävän ajoissa esimerkiksi palveluntarjoajan nettisivuilla tai rajapinnoissa. Viranomainen voi ilmoittautua joukkoliikenneviranomaiseksi NAP-palveluun lähettämällä viesti osoitteeseen joukkoliikenne@traficom.fi.

 

Näytä lisää valtakunnallista tietoa Minimoi

Aluekohtaiset tiedotteet löytyvät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

TIETOA ALUEELTA

Tiedotteet - Etelä-Karjala ja Kymenlaakso

Tiedote liikennöitsijöille matkustajalaskentapalvelusta (käyttöoikeussopimukset)

9.6.2020

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää yritykseltänne PSA-liikenteen matkustajalaskentatietoja

22.6. – 5.7.2020 väliseltä ajalta sopimusehtojen mukaisesti.

Liikenne- ja viestintäministeriö avaa 6.7. – 31.8.2020 väliseksi ajaksi yrityksille tietojen tallentamista varten tarkoitetun sähköisen palvelun internet-osoitteessa:

  • https://lomake.fi/forms/ext/LVM/matlas
  • kopioi yllä oleva teksti internetselaimesi osoitekenttään

Palveluun kirjautuminen vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan, jotka on toimitettu yrityksille aikaisemmin (uusille yrittäjille toimitetaan ennen palvelun avautumista).

Palvelun täyttämisen lisäksi yrityksen tulee toimittaa pysäkkikohtaiset matkustajalaskentatiedot (vuoron matkustajaprofiilit ja tulotiedot) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 31.8.2020 mennessä.
 

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen sopimusliikenteet kilpailutettu

26.5.2020

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on kevään 2020 aikana kilpailuttanut Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnissa kuntakeskusten ja keskuskaupungin väliset sopimusliikenteet sekä Imatra-Joutseno-Lappeenranta -välin ostovuorot. Sopimuskausi on näissä liikenteissä kaksi vuotta eli kesäkuusta 2020 alkaen kesään 2022. Tarkemmat tiedot liikenteistä löytyvät sopimusliikennöitsijöiden omilta internetsivuilta ja tämän tiedotteen lopusta.

Etelä-Karjalassa ostoliikennettä ajaa Ruokolahden ja Imatran välillä jatkossa E. Rantanen Oy. Parikkalan, Rautjärven ja Imatran välillä vuoroja liikennöi Savonlinja Oy. Parikkalan ja Savonlinnan välillä ostovuoroja ajaa Savonlinja Oy:n lisäksi Soisalon Liikenne Oy. Taipalsaaren ja Lappeenrannan välisistä vuoroista valtaosaa hoitaa Toimi Vento Ky ja näiden markkinaehtoisten vuorojen palvelutarjontaa täydentää ELY-keskuksen hankkimat muutamat illan ja viikonlopun ostovuorot, joita liikennöi jatkossa E. Rantanen Oy. Savitaipaleen ja  Lappeenrannan välillä ajettavasta ostoliikenteestä vastaa myös E. Rantanen Oy. Tähän kokonaisuuteen kuuluvat myös kesäkaudella ajettavat Lemin ja Lappeenrannan väliset vuorot. Kouluvuoden aikaiset yhteydet Lemiltä Lappeenrantaa hoitaa jatkossa Liikenne O. Eteläpää Oy. Luumäen ja Lappeenrannan välisistä sopimusvuoroista vastaa edelleen Liikenne Vuorela Oy, samoin Luumäen ja Kouvolan välillä jatkaa liikennöitsijänä Kymen Charterline Oy. Luumäen ja Kouvolan sekä Luumäen ja Haminan välille tulee muutama uusi vuoro, näiden myötä saadaan myös vaihdollinen aamupäiväyhteys Lappeenrannasta Luumäen kautta Haminaan.

Imatran ja Lappeenrannan välisessä ELY-keskuksen hankkimassa liikenteessä vaihtuu liikennöitsijä kesän aikana vaiheittain. Savonlinja Oy:n jälkeen vuoroja ajaa E. Rantanen Oy. Imatralta Lappeenrannan Skinnarilaan asti ajetuista vuoroista kesäkaudella ajetut kaksi vuoroa lähtee ja palaa Imatran keskusaseman sijaan Vuoksenniskalta/-lle kesäkuun alusta alkaen. Kouluvuoden aikana ajettujen vuorojen lähtö- ja paluupaikka säilyy kuitenkin edelleen Imatran keskusasemalla. Valtaosa Imatran ja Lappeenrannan välisestä liikenteestä eli liikenne Imatran keskusaseman, Joutsenon ja Lappeenrannan keskustan välillä jatkaa muuttumattomana kesäkuun ajan, mutta heinäkuussa E. Rantanen Oy:n aloittaa liikennöinnin myös näillä vuoroilla. Viikonloppuliikenteen aikatauluissa tapahtuu tuolloin myös muutos eli heinäkuusta alkaen lauantai- ja sunnuntaipäivien vuorot ajetaan samalla aikataululla, joka noudattaa nykyistä lauantain aikataulua.

Kymenlaaksossa ei liikenteissä tai liikennöitsijöissä tapahdu juurikaan muutoksia verrattuna nykyiseen. Iitin ja Kouvolan välissä vuoroissa liikennöitsijänä jatkaa Kymen Charterline Oy, kuten Luumäen ja Kouvolan välissä vuoroissa. Luumäen ja Kouvolan väliset yhteydet paranevat kuitenkin niin, että myös kesäaikana on tarjolla perustyömatkavuorot Luumäeltä Kouvolaan. Lisäksi aamupäivään on tulossa välille kaksi uutta ostovuoroa. Eteläisessä Kymenlaaksossa Miehikkälästä ja Virolahdelta yhteyksiä Haminaan hoitaa edelleen Liikenne Vuorela Oy. Haminasta kouluvuoden aikainen yhteys Kouvolaan Myllykosken kautta jatkuu optiojärjestelyin Liikenne Vuorela Oy:n kanssa kesään 2021 saakka. 

Kuntakeskusten ja keskuskaupunkien väliset ostovuorot 1.6.2020 alkaen (päivitetty 28.5., pdf)

Imatran ja Lappeenrannan välisen ostoliikenteen vuorotiedot 1.7.2020 alkaen (pdf)

Lisätietoja: joukkoliikennevastaava Ulla Marjamaa, ulla.marjamaa@ely-keskus.fi


Imatran ja Lappeenrannan välisessä ostoliikenteessä muutoksia kesän 2020 aikana

26.5.2020

Lappeenrannan ja Imatran välisessä ELY-keskuksen ostoliikenteessä tapahtuu kesän aikana liikennöitsijämuutos sekä aikataulumuutoksia sunnuntain vuoroissa. Yhteysvälin ajoaika on aikataulutuksessa pidennetty tuntiin.

Kesäkuun alusta lukien Imatralta Lappeenrantaan ja edelleen Skinnarilaan ajetuista vuoroista osa lähtee ja palaa Vuoksenniskalta/-lle. Liikennöitsijänä aloittaa E. Rantanen Oy. Yhteysvälin muissa vuoroissa ei tapahdu muutoksia kesäkuussa.

Imatran ja Lappeenrannan välisten ostovuorojen aikataulut kesäkuussa (pdf)

Heinäkuun alusta lukien Imatra-Joutseno-Lappeenranta -vuorojen sunnuntaipäivän aikataulut muuttuvat. Viikonlopun vuorot ajetaan molempina päivinä samalla aikataululla, joka noudattaa nykyistä lauantain aikataulua.  Liikennöitsijänä aloittaa myös näissä vuoroissa E. Rantanen Oy.

Imatran ja Lappeenrannan välisten ostovuorojen aikataulut heinäkuusta 2020 alkaen (pdf)

Lappeenranta-Imatra -liikenteessä käytössä olevaan lipputuotevalikoimaan ei tässä vaiheessa ole tulossa muutoksia, vain Lappeenrannan 90-päivän kausilippujen hinnat ovat muuttuneet edellisestä kesästä.

Lipputuotteet, lippujen hinnat ja hintavyöhykkeet Imatra-Lappeenranta -välin liikenteessä (pdf)
 

Lisätietoja antaa tarvittaessa joukkoliikennevastaava Ulla Marjamaa, ulla.marjamaa@ely-keskus.fi


16.10.2019

Joukkoliikenteestä tiedottamiseen toivotaan parannusta Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa

Kaakkois- Suomen ELY-keskus selvitti syyskuussa 2019 alueen asukkaiden näkemyksiä joukkoliikenteen kehittämisestä. Nettikyselynä toteutettuun kyselytutkimukseen saatiin lähes 200 vastausta.

Vastaava kyselytutkimus toteutettiin myös vuonna 2015. Nyt vastaajat olivat aiempaa tyytyväisempiä lipun hintoihin ja aiempaa tyytymättömämpiä linja-autoliikenteen aikatauluihin, reitteihin ja tiedottamiseen. Kaluston laatuun ja asiakaspalveluun oltiin nyt yhtä tyytyväisiä kuin edellisessäkin kyselyssä.

Vastaajat toivoivat erityisesti joukkoliikenteen tiedottamisen parantamista kuten aikataulutietojen kokoamista yhteen sekä runsaasti lisää joukkoliikennevuoroja.

Kyselyssä saatuja vastauksia tullaan hyödyntämään meneillään olevassa Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen toimialueen joukkoliikenteen palvelutasomäärityksessä. Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakuntien alueella joukkoliikenteen toimivaltaisia viranomaisia ELY-keskuksen lisäksi ovat Imatran, Kotkan, Kouvolan ja Lappeenrannan kaupungit. Alueen kunnat ja kaupungit osallistuvat ELY-keskuksen kuntien välisen joukkoliikenteen palvelutasojen määrittelytyöhön ja niillä on myös mahdollisuus antaa loppuvuodesta lausuntonsa ELY-keskuksen palvelutasoluonnoksesta.

Vastaajien kesken arvottiin 30 vrk:n kausilippu joukkoliikenteeseen. Voittajalle on tiedotettu henkilökohtaisesti.

Lisätietoja palvelutason määrittelytyöstä antaa joukkoliikennevastaava Ulla Marjamaa, Kaakkois-Suomen ELY-keskus. ulla.marjamaa@ely-keskus.fi

Lisätietoja kyselytutkimuksesta antaa työn konsulttina toimiva Henriika Weiste, WayStep Consulting Oy henriika.weiste@waystep.fi.


29.5.2019

ELY-keskuksen hankkiman bussiliikenteen liikennöinti juhlapyhien aikana ja koulupäivinä

Ohjekirje (pdf, 57 kt)

 

 

 

 


Päivitetty