Tiedoksiannot maantielle jätettyjen ajoneuvojen siirtämiseksi

Valtakunnalliset yleistiedoksiannot

Ajoneuvon siirtämisestä annetussa laissa tarkoitetusta omistajatietojen selvittämisestä sekä siirto- ja korvauspäätöksistä maanteille jätettyjen ajoneuvojen osalta vastaa valtakunnallisesti Lapin ELY-keskus.

Päivitetty