› Takaisin graafiseen esitykseen

Teiden suunnittelu ja rakentaminen

Teiden parantamisen ja rakentamisen tavoitteena on edistää liikkumisen ja kuljettamisen mahdollisuuksia sekä lisätä liikenneturvallisuutta ja liikkumisympäristön viihtyisyyttä.

Kuvituskuva

ELY-keskukset tilaavat maanteiden suunnittelun ja rakentamisen niitä tekeviltä yrityksillä. Väylävirasto vastaa isojen rakentamishankkeiden toteuttamisesta. Nämä hankkeet ovat eduskunnan päättämiä ja valtion talousarviossa erikseen nimettyjä. Kunnat vastaavat omalla tieverkollaan tehtävistä rakennus- ja parantamishankkeista.

Kansalaiset voivat vaikuttaa suunnitteluun

Tiehankkeiden suunnittelu on vaiheittain tarkentuva prosessi. Prosessissa on neljä vaihetta: esiselvitys, yleis-, tie- ja rakennussuunnittelu.

Kansalaiset voivat vaikuttaa hyvän lopputuloksen syntymiseen esittämällä mielipiteensä tiehankkeesta suunnittelun aikana. Laaja vuorovaikutus on erityisen tärkeää yleis- ja/tai tiesuunnittelun aikana. Yleis- ja tiesuunnittelun aloittamisesta kuulutetaan alueen lehdissä.

Tiehankkeet -sivuilta löytyy tietoa tiesuunnittelu- ja tienrakennushankkeista alueittain.

TIETOA ALUEELTA

Teiden suunnittelu ja rakentaminen Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala

Pohjois-Savon ELY-keskus vastaa liikenneasioista myös Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan alueilla.

Pohjois-Savon ELY-keskus vastaa tiehankkeiden suunnittelusta Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon maakuntien alueilla. Itä-Suomen päätiestöllä on lukuisia kehittämistä vaativia yhteysvälejä, joiden suunnitelmavalmiutta pyritään edistämään. Kehittämishankkeiden suunnittelu edellyttää kuitenkin valtakunnallisen keskitetyn suunnitteluohjelman rahoitusta. ELY-keskuksen suunnitteluohjelman pienemmät suunnitteluhankkeet sisältävät pääasiassa liikenneturvallisuuden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä, kuten liittymien parantamista ja kevyen liikenteen väyliä. 

Pohjois-Savon ELY-keskuksen tiehankesivut ovat Väyläviraston hankesivustolla.

 


Päivitetty

ota yhteyttä

0295 020 600 ma-pe klo 9-16  (pvm/mpm)

Chat-palvelu avoinna arkisin klo 12-16.

Tienkäyttäjän linja 0200 2100 
Ilmoitukset liikennettä vaarantavista ongelmista tiestöllä (24 h/vrk, pvm/mpm).