Pysäkkiasiat

ELY-keskukset vastaavat maanteiden joukkoliikenneinfrastruktuurin kehittämisestä ja sen hoidosta.  Pysäkkien parantamisella lisätään joukkoliikennepalveluiden houkuttelevuutta ja parannetaan palvelutarjonnan saavutettavuutta.

Linja-autopysäkkien suunnittelun lähtökohtana ovat erityisesti matkustajien tarpeet ja liikenneturvallisuus. Lisäksi hyvällä pysäkkisuunnittelulla parannetaan linja-autoliikenteen olosuhteita ja houkuttelevuutta. Pysäkkijärjestelyiden tulee olla turvallisia ja liikenteellisesti sujuvia sekä taloudellisia rakentaa ja kunnossapitää. Pysäkkien kehittämiseen ja ylläpitoon käytettävät resurssit ovat rajalliset, joten oleellista on  kohdentaa kehittäminen oikein ja oikeisiin kohteisiin sekä toisaalta löytää vähemmän merkittäville pysäkeille riittävä palvelutaso.

ELY-keskukset ylläpitävät  olemassa olevaa pysäkkiverkkoa ja rakentavat  levikkeitä ja pystyttävät katoksia. Joukkoliikenneinfrastruktuurista tulee toimenpide-ehdotuksia eri tahoilta, esim. kunnilta, kouluilta ja yksittäisiltä joukkoliikenteen käyttäjiltä. Toimenpide-ehdotusten osalta arvioidaan pysäkin käyttäjämäärät, liikenteelliset olosuhteet ja pysäkin sijainti.  Vapaamuotoisen pysäkkiehdotuksen voi toimittaa Liikenteen asiakaspalvelulle Palauteväylä-palvelussa.

TIETOA ALUEELTA

Pysäkkiasiat - Varsinais-Suomi ja Satakunta

(Varsinais-Suomen ELY-keskus vastaa pysäkkiasioista myös Satakunnan alueella)

Saamme paljon aloitteita, joissa toivotaan pysäkkikatosten uusimista, pysäkkien korjaamista, uutta pysähtymispaikkaa tai pysäkin siirtämistä.

Vanhan pysäkkikatoksen uusiminen on tyypillisin saamistamme linja-autopysäkkeihin liittyvistä aloitteista. Katoksia pyritään uusimaan niin paljon kuin määrärahat mahdollistavat. Katoksia uusitaan erityisesti siellä, missä linja-autoliikenteellä on useita vakiokäyttäjiä tai missä katoksella voidaan taata koululaisille turvalliset olosuhteet linja-auton odottamiseen. Valitettavasti emme pysty uusimaan vuosittain kuin murto-osan huonossa kunnossa olevista katoksista. Keskeisetkin pysäkit voivat joutua odottamaan toimenpiteitä useita vuosia.

Uusien pysäkkilevikkeiden tekeminen ja/tai pysäkkien poistaminen vaatii yleensä maastokatselmuksen ja lisäksi tie- tai rakennussuunnitelman. Perustelluista syistä myös näitä toimenpiteitä tehdään. Uusia pysäkkilevikkeitä on toteutettu mm. koulukyytien turvallisuuden parantamiseksi ja uusien asuinalueiden liikennejärjestelyjen yhteydessä. Toteutettavat toimenpiteet valitaan vuosittain käytettävissä olevan rahoituksen ja kohteen kiireellisyyden mukaan.

Aloitteet uusista pitkän matkan liikenteen pysähtymispaikoista kannattaa osoittaa suoraan tiestöllä liikennöiville liikenteenharjoittajille. Liikenteenharjoittajat määrittelevät itse ajamansa reitit ja pysähtymispaikat, eikä ELY-keskuksella ole kyseisiä tietoja markkinaehtoisen liikenteen osalta.

Pysäkkien siisteyteen tai pienimuotoiseen korjaamiseen liittyvät asiat saa parhaiten välitettyä tiedoksi soittamalla Tienkäyttäjän linjalle p.0200 2100 (24 h/vrk). Tienkäyttäjän linja välittää viestin maanteiden hoitoa operoiville urakoitsijoille. Puhelut maksavat lankapuhelimesta paikallisverkkomaksun (pvm) ja matkapuhelimesta matkapuhelinmaksun (mpm).


Päivitetty

Ota yhteyttä

0295 020 600 ma-pe klo 9-16  (pvm/mpm)
Huom. kesällä 2.7. alkaen ma-pe klo 9-14

Chat-palvelu avoinna arkisin klo 12-16.
Huom. kesällä 1.7. alkaen klo 12-15

Tienkäyttäjän linja 0200 2100 
Ilmoitukset liikennettä vaarantavista ongelmista tiestöllä (24 h/vrk, pvm/mpm).

Oikopolut