Maaseutuelinkeinot

KuvituskuvaAjankohtaista

Maaseutuelinkeinojen kehittäminen ja maaseudun elinvoimaisuuden turvaaminen on yksi ELY-keskusten tehtävistä. Tavoitteena on maa- ja metsätalouden kilpailukyvyn parantaminen sekä kalatalouden ja muiden maaseudun elinkeinojen edistäminen.

ELY-keskukset tukevat maatilojen, maataloustuotteiden ensiasteen jalostusta harjoittavien pk-yritysten ja maaseudun mikroyritysten investointeja ja kehittämistä. Tukea voidaan myöntää kehittämishankkeille, jotka edistävät elinkeinojen toimintamahdollisuuksia sekä kannustavat uuden yritystoiminnan aloittamiseen ja toimivien yritysten kehittämiseen.

Tukitasot ja rahoitusmuodot vaihtelevat hieman ELY-keskuksittain. Kun suunnittelet investointia, rakentamista tai muuta kehittämistoimintaa, ota yhteyttä alueen ELY-keskukseen.

ELY-keskusten alueellisille sivuille  voi siirtyä valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

 

TIETOA ALUEELTA


Hämeen ELY-keskus tarjoaa maatiloille ja maaseutuyrittäjille rahoitus- ja kehittämispalveluita. Lisäksi ELY-keskuksen tehtäviin kuuluu maataloustukien käytön valvonta. Toiminnan tavoitteena on maa- ja metsätalouden kilpailukyvyn parantaminen ja maaseudun elinkeinojen edistäminen.

Alasivuilta löydät Hämeen ELY-keskuksen palvelut ja asiantuntijoiden tehtäväkohtaiset yhteystiedot sekä keskeisiä dokumentteja ja linkkejä ulkopuolisiin verkkopalveluihin. 

Vihreän kasvun Häme - maaseutusuunnitelma vuosille 2014 - 2020

Hämeen ELY-keskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma jätettiin maa- ja metsätalousministeriölle lokakuun alussa 2013. Suunnitelman visio on, että vuonna 2020 Hämeen maaseutu on elinvoimainen, vihreän kasvun ja hyvinvoinnin edelläkävijä.

Maaseudun elinvoimaisuus ja hyvinvointi pohjautuvat ennen kaikkea työhön ja toimeentuloon. Pääpaino onkin synnyttää kestävästi uutta elinkeinotoimintaa maaseudulle. Hämeestä kehitetään vihreän talouden edelläkävijä ja monimuotoinen, houkutteleva asuinmaaseutu.


Päivitetty