Levätilanne

Näkymä mökkilaiturin yli rauhalliselle järvelle.ELY-keskukset seuraavat alueensa levätilannetta ja toteuttavat kesäisin valtakunnallisen leväseurannan yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja kuntien kanssa. Sinileväseuranta 2020 on käynnissä kesäkuun alusta ja syyskuun loppuun. Valtakunnallinen leväkatsaus julkaistaan torstaisin kesä-elokuussa.

Levähavainnot tallennetaan Järvi-meriwiki-verkkopalveluun. Myös kansalaiset voivat tallentaa järjestelmään omia havaintojaan. Älypuhelimella havainnon voi ilmoittaa Havaintolähetti-verkkosovelluksen kautta.

Leväuutiset 2020

Kuva: Riku Lumiaro / Ympäristöhallinnon kuvapankki.

TIETOA ALUEELTA

Levätilanne - Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaa

(Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus vastaa ympäristöasioista Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla)

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus seuraa kesä–syyskuussa alueensa vesistöjen sinilevätilannetta 25 havaintopaikalla yhteistyössä kuntien ja yksityishenkilöiden kanssa.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus tiedottaa alueensa levätilanteesta kesäkuukausien aikana. Ensimmäinen levätiedote julkaistaan 5.6.2020.

Leväkatsaukset kesä 2020

Levähavainnoista ilmoittaminen

Kansalaiset voivat tallentaa Järvi-meriwikiin omia levähavaintojaan haluamastaan paikasta sekä tietoa esimerkiksi pintaveden lämpötilasta ja vedenkorkeudesta. Älypuhelimella havainnon voi ilmoittaa Havaintolähetti-verkkosovelluksen kautta.

Vaihtoehtoisesti levähavainnot voi ilmoittaa puhelimitse Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen leväseurantapuhelinnumeroon 0295 027 990.


Päivitetty

ota yhteyttä

ALUEELLISET LINKIT