Kuvituskuva / Illustrationsbild

Kuulutukset

Alueelliset ELY-keskusten kuulutukset löytyvät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

TIETOA ALUEELTA

 

Kuulutukset - Pirkanmaa

Kuulutuksiin liittyvät yleisötilaisuudet  

Liikenne ja infrastruktuuri

Ympäristö- ja luonnonvarat

 • Kuulutus ja päätös Terrawise Oy:n Pirkkalan jätteenkäsittelyhankkeesta (12.6.2019)
 • Kuulutus ja tausta-aineistot Abo Wind Oy:n Karhunrahkan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn alkamisesta (3.6.2019)
 • Kuulutus ja tausta-aineistot pohjavesialueiden rajaus- ja luokitusmuutoksista Sastamalassa (www.ymparisto.fi, 20.5.2019)
 • Kuulutus ja päätös koskien Vapo Oy:n Hanhisuon liittämistä osaksi Vapo Oy:n läntisen Suomen Pirkanmaan ELY-keskuksen alueen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja
  vaikutustarkkailuohjelmaa sekä tarkkailuohjelma (8.5.2019)
 • Kuulutus ja päätös Kivi Trio Oy:n Nokian jätteenkäsittelylaitoksesta (17.4.2019)
 • Kuulutus ja päätös Finn Recycling Oy:n jätteenkäsittelylaitoksesta (9.4.2019)
 • Kuulutus ja päätös Iso-Perinevan turvetuotantoalueen tarkkailuohjelmasta (21.3.2019)
 • Kuulutus ja tausta-aineistot Tarasten Kiertotalousalue Oy:n Kangasalan Kiertotalousalue -hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn alkamisesta (www.ymparisto.fi 20.2.2019)
 • Kuulutus ja tausta-aineistot pohjavesialueiden rajaus- ja luokitusmuutoksista Sastamalassa (www.ymparisto.fi, 19.2.2019)
 • Kuulutus ja tausta-aineistot pohjavesialueiden rajaus- ja luokitusmuutoksista Punkalaitumella (www.ymparisto.fi, 19.2.2019)
 • Kuulutus ja tausta-aineistot pohjavesialueiden rajaus- ja luokitusmuutoksista Urjalassa (www.ymparisto.fi, 19.2.2019)
 • Kuulutus Iso Perinevan turvetuotantoalueen vesistö- ja kalataloustarkkailuohjelmasta (11.2.2019)
 • Kuulutus ja tausta-aineistot pohjavesialueiden rajaus- ja luokitusmuutoksista Tampereella (ymparisto.fi -sivusto, 25.1.2019)
 • Kuulutus maastoliikennelain mukaisesta päätöksestä koskien jäälläajokiellon muuttamista eräillä Tampereen kaupungin alueella sijaitsevilla vesialueilla (Pirkanmaan ELY-keskuksen päätös 18.1.2019 sekä Hämeen lääninhallituksen päätös 7.8.1984)
 • Kuulutus ja tausta-aineistot pohjavesialueiden rajaus- ja luokitusmuutoksista Valkeakoskella (www.ymparisto.fi, 20.11.2018)
 • Kuulutus ja tausta-aineistot pohjavesialueiden rajaus- ja luokitusmuutoksista Akaassa (www.ymparisto.fi, 20.11.2018)
 • Kuulutus ja päätös Kangasalan Pitkäjärven vesiliikennerajoituksesta (7.11.2018)
 • Kuulutus ympäristöhallinnon vuoden 2019 valtionavustuksista (24.10.2018)
 • Kuulutus, päätös sekä oikaisuvaatimusosoitus koskien Tampereen seudun yhteistarkkailualueen haitta-aineiden tarkkailua (27.9.2018)
 • Kuulutus maastoliikennelain (1710/1995) mukaisesta muutosesityksestä koskien jäälläajokieltoa Tampereen kaupungin alueella sekä asiasta tehty esitys (26.9.2018)
 • Kuulutus Tampereen Autokuljetus Oy:n Ylöjärven Tunturavuoren maankaatopaikka sekä kiviainesjätteen käsittely ja kierrätys -hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (YVA-ohjelma) 5.9.2018
 • Kuulutus ja tausta-aineistot pohjavesialueiden rajaus- ja luokitusmuutoksista Kangasalla (www.ymparisto.fi, 15.8.2018)
 • Kuulutus Näsijärven eteläosan, Pyhäjärven pohjoisosan, Kuloveden ja Rautaveden vesistötarkkailusuunnitelmasta sekä suunnitelma (3.8.2018)
 • Kuulutus vesiliikennelain mukaisesta esityksestä koskien Kangasalan Pitkäjärveä (hakemus, hakemuksen täsmennys sekä kartta) (13.6.2018)
 • Kuulutus ja tausta-aineistot pohjavesialueiden rajaus- ja luokitusmuutoksista (Pälkäne) 7.5.2018
 • Kuulutus ehdotuksesta Pirkanmaan merkittäviksi tulvariskialueiksi, tausta-aineisto www.ymparisto.fi/vaikutavesiin (9.4.2018)
 • Kuulutus ja tausta-aineistot pohjavesialuieden rajaus- ja luokitusmuutoksista (Pälkäne) 23.2.2018
 • Kuulutus ja tausta-aineistot pohjavesialueiden rajaus- ja luokitusmuutoksista (Ikaalinen, Kihniö, Parkano, Virrat (www.ymparisto.fi, 29.2.2018)
 • Kuulutus Merenhoitosuunnitelman kuulemisasiakirja "Suomen meriympäristön tila 2018" (5.1.2018)
 • Kuulutus  Vaikuta vesiin - vesienhoidon kysymykset ja työohjelma sekä ympäristövaikutusten arviointi (5.1.2018)
 • Kuulutus ympäristöhallinnon vuoden 2018 valtionavustuksista

Muut kuulutukset

Muu tiedoksianto


Päivitetty

oikopolut