Kuvituskuva / Illustrationsbild

Kuulutukset ja ilmoitukset

Alueelliset ELY-keskusten kuulutukset ja ilmoitukset löytyvät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

TIETOA ALUEELTA

Kuulutukset ja ilmoitukset - Etelä-Savo

Mikäli sivu on tyhjä, virastossa ei ole vireillä olevia kuulutuksia.

Etelä-Savon liikenteeseen liittyvät kuulutukset löytyvät Pohjois-Savon ELY-keskuksen sivuilta. Valitse sivun oikean laidan valinnasta alueeksi Pohjois-Savo.

Maantielle jätetyn ajoneuvon siirtämiseen liittyviä tehtäviä hoitaa Lapin ELY-keskus. Valitse alueeksi Lappi ylhäältä oikealta.

Vireillä olevat kuulutukset

Yleistiedoksianto (pdf), ilmoitus johdon sijoittamiseksi yhteisen alueen järjestäytymättömän osakaskunnan vesialueelle, kiinteistön 171-403-876-2 (Joroisniemi 1, osakaskunta) alueella Joroisten Välijoessa sekä kiinteistön 171-403-876-3 (Joroisniemi 3) alueella Joroisten Lamminpohjassa. (nähtävillä 28.5. - 3.7.2020)

Yleistiedoksianto (pdf)  ruoppausilmoituksesta yhteisen alueen järjestäytymättömän
osakaskunnan vesialueella Haukilammessa Mikkelissä, vesialueen kiinteistötunnus  491-445-876-2. (nähtävillä 19.5. - 2.6.2020)

Kuulutus ja päätös pilaantuneen maaperän puhdistamisesta, Graanintie 7-11, Mikkeli (nähtävillä 24.6.2020 saakka)

Yleistiedoksianto (pdf) järjestäytymättömälle osakaskunnalle vesistön alittavan kaapelin sijoittamisesta, Haapavesi, 740-547-876-1 (Tolvanniemi 10 ja 14 yht. rauhoituspiiri),
Savonlinna (nähtävillä 8.5. - 15.6.2020)

Kuulutus (pdf) ja päätös (pdf) vesilain (587/2011) 3 luvun 11 ja 12 §:n mukaisen tarkkailusuunnitelman hyväksymisestä,  Vuokalanreitin kunnostuksen ja säännöstelypatojen luonnonmukaisiksi pohjapadoiksi muuttamisen vesistövaikutusten tarkkailu (nähtävillä 25.5.2020 asti)

Kuulutus (pdf) ja esitys (pdf) Savonlinnan kaupungin pohjavesialueiden uudelleen luokittelusta, (nähtävillä 15.5.2020 asti)

Kuulutus ja päätös pilaantuneen maaperän puhdistamisesta, Matkusmäentie 77, Pieksämäki (nähtävillä 20.4.2020 saakka)


Päivitetty

oikopolut