Kuvituskuva / Illustrationsbild

Kuulutukset

Alueelliset ELY-keskusten kuulutukset löytyvät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

TIETOA ALUEELTA

Kuulutukset - Häme

Sivulla ilmoitetaan Hämeen ELY-keskuksen kuulutuksista. Mikäli sivu on tyhjä, virastossa ei tällä hetkellä ole vireillä olevia kuulutuksia.

Ympäristö ja luonnonvarat

Kalatalous

  • Kuulutus yleistiedoksiannosta; ELY-keskus asettaa kalastuslain (379/2015) 129 §:n nojalla koolle kutsuttavien kalatalousalueiden ensimmäisten yleiskokousten kokouskutsut ja kokouspöytäkirjat nähtäville 2.1.2019 alkaen ELY-keskusten verkkosivulle www.ely-keskus.fi/web/ely/kalatalousalueiden-ensimmaiset-yleiskokoukset. Tämä kuulutus on nähtävillä Pohjois-Savon ELY-keskuksen verkkosivulla ja kalatalouspalveluja tarjoavien toimipisteiden ilmoitustauluilla 2.1.2019 – 1.3.2019 välisen ajan.

Päivitetty

oikopolut