Kuvituskuva / Illustrationsbild

Kuulutukset ja ilmoitukset

Alueelliset ELY-keskusten kuulutukset ja ilmoitukset löytyvät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

TIETOA ALUEELTA

Kuulutukset ja ilmoitukset - Pohjois-Savo

Näillä sivulla ilmoitetaan Pohjois-Savon ELY-keskuksen kuulutuksista ja ilmoituksista.

Liikenneasiat listalta löytyvät Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntia koskevat ilmoitukset.

Kalatalousasioiden kuulutukset koskevat seuraavia ELY-keskusten toimialueita: Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Häme, Keski-Suomi ja Pirkanmaa.

Vuosi 2020

Yleisötilaisuudet

 • Ei yleisötilaisuuksia tällä hetkellä

Muut kuulutukset, ilmoitukset ja haut

Liikenne ja infrastruktuuri

Maantielle jätetyn ajoneuvon siirtäminen

Maantielle jätetyn ajoneuvon siirtämiseen liittyviä tehtäviä hoitaa Lapin ELY-keskus. Valitse alueeksi Lappi ylhäältä oikealta.

Ympäristö

 • Fortum Waste Solutions Oy:n Kuopion Sorsasalon teollisuusjätekeskuksen laajentamista koskeva ympäristövaikutusten arviointiselostus nähtävillä mielipiteiden esittämistä varten. Kuulutus, pdf (nähtävillä 25.5.-24.7.2020)

 • Kuulutus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA-menettely) annetun lain (252/2017) 13 §:n mukaisesta yksittäistapauspäätöksestä. Hanke: SolarWind by JanneNiska Oy:n Saaristenmäen tuulivoimapuistohanke muutettuna (6 voimalaa yhteisteholtaan max. 44,8 MW), Leppävirta ja Suonenjoki. Kuulutus, pdf (nähtävillä 12.6.2020 asti)

 • Ilmoitus yhteisen vesialueen järjestäytymättömälle osakaskunnalle Koskipalsta (RN:o 420-411-876-8), Leppävirta (pdf, Nähtävillä 29.6.2020 asti)

Elinkeinot

 • Ei kuulutuksia

Kalatalous

 • Kuulutus ja päätös Kalastuslain (379/2015) 53 §:n mukainen kalastuksen rajoittamista koskeva päätös Mämmenkosken Myllykoskessa ja Kuhnamo-järvessä 1.7.2020 - 30.6.2030 välisenä aikana, Äänekoski (nähtävillä 27.6.2020 asti)

 • Kuulutus ja päätös Tupa-, Loukku-, Maja- ja Mustasuon (Ähtäri) kalataloudellisen yhteistarkkailuohjelman hyväksymisestä (nähtävillä 22.6.2020 asti)

 • Kalastuslain (379/2015) 54 §:n mukainen päätös onkimis-, pilkkimis-, ja viehekalastuskiellosta Kuopion kaupungin Suuressa Kangaslammissa (Pohjois-Savo). Kuulutus (pdf) ja Päätös (pdf) (nähtävillä 17.6.2020 asti)

 • Onginta-, pilkintä- ja viehekalastuskielto Iso-Valkeisen itäosassa 1.7.2020-30.6.2030, Kuopio, Kuulutus ja Päätös (nähtävillä 4.6.2020 asti, pdf)

 • Vantaanjoen vesistön kalatalous- ja pohjaeläintarkkailuohjelma 2020 alkaen, Riihimäki, Kuulutus ja Päätös (nähtävillä 25.5.2020 asti, pdf)

 • Kuulutus ja vesilain (587/2011) 3 luvun 15 §:n mukainen Kuopion Energia Oy:n Ahmonsuon turvetuotantoalueen kalatalousmaksun käyttösuunnitelman vahvistamispäätös, päätöksen liite: Juuka, Pohjois-Karjala (pdf, nähtävillä 29.5.2020 asti)


Päivitetty

oikopolut