Kuvituskuva / Illustrationsbild

Kuulutukset

Alueelliset ELY-keskusten kuulutukset löytyvät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

TIETOA ALUEELTA

Kuulutukset – Uusimaa

Maantielle jätetyn ajoneuvon siirtäminen

Maantielle jätetyn ajoneuvon siirtämiseen liittyviä tehtäviä hoitaa Lapin ELY-keskus. Valitse alueeksi Lappi ylhäältä oikealta.

 

Sivulla ilmoitetaan Uudenmaan ELY-keskuksen kuulutuksista. Mikäli sivu on tyhjä, virastossa ei tällä hetkellä ole vireillä olevia kuulutuksia.

 

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

Palkkaturva

Kalatalous - Kuulutukset - Varsinais-Suomi

Kalataloustehtävien hallinnointi on keskitetty kolmeen ELY-keskukseen. Varsinais-Suomen ELY-keskus vastaa rannikon kalataloustehtävistä Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen ELY-keskusten alueella.

http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset > Valitse aluevalinnasta Varsinais-Suomi

Liikenne ja infrastruktuuri

Ympäristö- ja luonnonvarat

YVA-kuulutukset, päätökset ja lausunnot


Vedenottamoiden tarkkailuohjelmat

 

Yleistiedoksianto

 

Rakennussuojelulain mukainen päätös ja yleistiedoksianto


Pilaantuneen maaperän puhdistamispäätösten kuulutukset ja päätökset


Melua ja tärinää päätösten kuulutukset ja päätökset

 

 

Vesistövelvoitetarkkailuja koskevat kuulutukset

 

Vesiliikennerajoituksia koskevat kuulutukset

 

 

Suojellun luontotyypin rajojen määrittäminen

 

Erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikan rajojen määrittäminen

 

 

 

 

 


Päivitetty

oikopolut