Käsittelyajat

ELY-keskukset ovat arvioineet palveluidensa odotettavissa olevia käsittelyaikoja. Asian käsittelyn kesto yksittäisessä tapauksessa riippuu kuitenkin aina asian luonteesta ja laadusta sekä esimerkiksi tarpeesta pyytää asiakkaalta lisätietoja.

Alueelliset käsittelyajat

ELY-keskusten alueelliset käsittelyajat löytyvät valitsemalla oikealta ylhäältä Valitse alue –kohdasta haluttu alue.

TIETOA ALUEELTA

Käsittelyajat - Satakunta

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on arvioinut hallintolain 23 a §:ssä edellytetyllä tavalla eräiden hallintopäätöksellä ratkaistavien keskeisten asioiden odotettavissa olevat käsittelyajat.

Asian käsittelyn kesto yksittäisissä tapauksissa riippuu aina asian luonteesta ja laadusta sekä esimerkiksi tarpeesta pyytää lisäselvitystä asiakkaalta. Tarkempaa tietoa hakemuksesi käsittelyajasta saat olemalla yhteydessä hakemustasi käsittelevään asiantuntijaan.

Maksatusasioita käsittelee KEHA-keskus:


Päivitetty

ALUEELLISET LINKIT

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta.