Julkisen henkilöliikenteen palvelujen ostot ja kehittäminen

ELY-keskukset huolehtivat osaltaan julkisen henkilöliikenteen palveluiden saatavuudesta ja luovat edellytykset sen toimivuudelle ja sujuvuudelle. Julkisen henkilöliikenteen järjestämistä säätelevät EU:n asetus rautateiden ja maanteiden julkisista henkilöliikennepalveluista sekä laki liikenteen palveluista.

ELY-keskukset määrittelevät julkisen henkilöliikenteen tavoitteellisen palvelutason yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa ja hankkivat liikennepalveluja. ELY-keskukset hoitavat myös julkisen henkilöliikenteen palvelujen ostojen ja kehittämisen valtion rahoitukseen liittyviä tehtäviä.

Julkisen henkilöliikenteen tarpeet huomioidaan kaikessa liikenteen suunnittelussa. Tavoitteena on pysäkkien varustelun parantaminen ja teiden talvihoidon kehittäminen liikenteen tarpeet huomioiden sekä matkaketjujen toimivuuden edistäminen parantamalla liityntäpysäköintiä ja yhteyksiä pysäkeille.

TIETOA ALUEELTA

Joukkoliikenneasiat Uudenmaan ELY-keskuksessa

Uudenmaan ELY-keskus vastaa liikenneasioista Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnissa. Alue muodostuu yhteensä 46:sta kunnasta, joissa toimii seitsemän liikennepalvelulain mukaista tieliikenteen toimivaltaista viranomaista. Näistä Uudenmaan ELY-keskuksen toimivaltaan kuuluu joukkoliikenteen hankkiminen 25 kunnan alueelle.


Päivitetty