› Takaisin graafiseen esitykseen

Euroopan maaseuturahasto

Maaseudun kehittämistä rahoitetaan Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto). Sen tavoitteena on kestävä kasvu, elinkeinojen kehittäminen ja elämänlaadun parantaminen maaseudulla. Maaseutuohjelman hyöty kohdentuu viljelijöille, maaseudun yrityksille ja maaseudun asukkaille sekä koko ympäristölle.

Maaseuturahaston varoja myönnetään Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman ja Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelman kautta. Ohjelmakaudella 2014-2020 on tarjolla reilut 8 miljardia euroa paremman maaseudun kehittämiseksi. Tukea voi hakea maaseudulla toimivien yritysten kehittämiseen ja muun muassa ympäristön tilaan, palveluihin ja viihtyisyyteen liittyviin kehittämishankkeisiin.

Ohjelman rahoituksen hyödyntämisessä neuvovat käytännössä kuntien maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueet, ELY-keskukset ja paikalliset Leader-ryhmät, jotka myöntävät rahoitusta omien kehittämispainotustensa mukaisesti. Tuet maksetaan Maaseutuviraston kautta.

HUOM! Katso-tunnistautuminen poistui vuodenvaihteessa ja Katso-valtuutus poistuu vaiheittain vuoden 2020 aikana. Muutos koskee Ruokaviraston Hyrrä- ja Nekka-asiointipalveluja sekä Elintarvikeilmoitusten lomakepalvelua.

Uudella rahoituskaudella 2014 - 2020 muun muassa ilmastonmuutos, ympäristön tila, uudet teknologiat ja yhteiskunnalliset muutokset luovat uusia tarpeita – ja mahdollisuuksia maaseudun kehittämiselle.

Maaseutuohjelman tavoitteena on, että:

 1. osaaminen, tiedonvälitys, innovaatiot ja yhteistyö maaseudulla lisääntyvät,
 2. ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen ilmastonmuutokseen tehostuvat,
 3. luonnon monimuotoisuus lisääntyy, vesistöjen tila ja maatalouskäytössä olevan maaperän tila paranevat,
 4. maaseudun yritystoiminta monipuolistuu ja työllisyys, palvelut sekä vaikuttamisen mahdollisuudet paranevat,
 5. maataloustuotannon kilpailukyky vahvistuu,
 6. maaseutuyritykset vastaavat kuluttajien kysyntään tuottamalla laadukasta ruokaa ja parantamalla eläinten hyvinvointia.

Maaseudun yritys- ja hanketuet sekä maatiloille tarkoitetut investointi- ja aloitustuet voi nyt hakea sähköisesti Hyrrä-verkkopalvelun kautta. HYRRÄ on internetissä toimiva em. tukien asiointiväylä, missä voi tehdä tuki- ja maksuhakemuksia sekä selata hakemustietoja. HYRRÄn kautta haetaan maataloustuotantosidonnaiset investointituet, nuorten viljelijöiden aloitustuet, maaseudun kehittämistuet, yleishyödylliset investointituet, maaseutuyritysten yritystuet ja elinkeinosuunnitelmat.

logo: Euroopan maatalousrahasto

TIETOA ALUEELTA

Euroopan maaseuturahasto - Satakunta

Maaseutuohjelman yritystukiin ylimääräinen valintajakso lokakuulle

Satakunnan ELY-keskus on päättänyt avata vielä ylimääräisen valintajakson maaseutuohjelman mukaisten yritystukien hakemiselle. Käynnissä oleva hanke-ja yritystukien valintajakso päättyy aiemman suunnitelman mukaisesti syyskuun lopussa.

Yritystukia varten avataan vielä lokakuun (1.10.2020- 31.10.2020) kestävä ylimääräinen valintajakso. Koronaepidemia on aiheuttanut haasteita yritysten investointipäätösten tekemiselle ja lisäksi ELY-keskus arvioi määrärahoja olevan käytettävissä myös ylimääräiselle valintajaksolle.

 

Satakunnan ELY-keskuksen maaseuturahaston tukihaku päättyy 30.9.2020

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 viimeinen rahoitushaku päättyy 30.9.2020. Haku koskee sekä hanke- että yritystukia. Hankkeiden toteutusaikaa on vuoden 2022 loppuun asti. Tukea on mahdollisuus hakea investointeihin ja kehittämiseen. Syksyn 2020 aikana maaseuturahaston tukia myönnetään 1,6 M€. Alkuvuodesta 2021 saatetaan myöntää vähäisiä määriä aiemmista hankkeista päättyneitä tukia. Näihin liittyvistä hakujaksoista tiedotetaan myöhemmin.

Maaseudun kehittäminen jatkuu vuonna 2021

Maaseudun kehittäminen sekä yritystoiminnan tukeminen jatkuu vuonna 2021 nykyisillä säädöksillä, mutta uuden ohjelmakauden 2021-2027 rahoituksella. Tulevan ohjelmakauden valmistelu on käynnissä sekä Euroopan Unionissa, kansallisesti Maa- ja metsätalousministeriössä että alueellisesti Satakunnan ELY-keskuksen alueella. Uuden ohjelmakauden EU-rahoitusmäärät ja niiden jakautuminen eri vuosille tarkentuvat tulevina kuukausina. Satakunnan ELY-keskus tiedottaa ensi vuoden hakujaksoista ja myönnettävistä euroista neuvottelujen ja alueellisten kehyspäätösten edetessä Maa- ja metsätalousministeriössä.

Satakunnan alueellinen maaseutustrategia

Satakuntaan on laadittu oma alueellinen maaseudun kehittämisstrategia vuosille 2014-2020. Rahoitettavien yritys- ja kehittämishankkeiden tulee tukea strategian painopisteiden ja tavoitteiden toteutumista. Strategian voi ladata kokonaisuudessaan tämän sivun oikean reunan alueellisista linkeistä.

Satakunnan alueelle laaditaan uutta maaseudun kehittämisstrategiaa vuosille 2021-2017. Lue tarkemmin täältä.

Maaseutuohjelman toteutusalue

Satakunta on kokonaisuudessaan maaseutuohjelman toteutusaluetta pois lukien Porin ja Rauman ydinkeskustat. Ohjelmasta ei näin ollen voida tukea toimenpiteitä, joista saatava hyöty kohdistuu suoraan kyseisille keskusta-alueille. Määritellyt rajat ovat yhteiset Leader-ryhmien (Karhuseutu/Pori ja Ravakka/Rauma) kanssa. Tarkat karttarajaukset löytyvät tämän sivun alueellisista linkeistä.

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman hanke- ja yritystukien valintajaksoista vuodelle 2020

Maaseuturahaston haku on jatkuva, mutta tukihakemukset ratkaistaan valintajaksoittain. Satakunnan ELY-keskus on päättänyt Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 yritys- ja hanketukien valintajaksoista vuodelle 2020 seuraavasti:

Yritystukien valintajaksot vuonna 2020 ovat:

 • 1.11.19 - 31.1.20
 • 1.2.20 - 30.4.20
 • 1.5.20 - 31.7.20
 • 1.8.20 - 30.9.20

Hanketukien valintajaksot vuonna 2020 ovat:

 • 1.11.19 – 31.3.20
 • 1.4.20 - 30.9.20

Hanketukien osalta pääpaino tulee olemaan maaliskuussa päättyvällä teemoitetulla hakujaksolla, jonka teemana on Älykäs maaseutu - siltana tulevaan. Maaseudun kehittämiseen suunnatulla hankehaulla tavoitellaan Satakunnan maaseudun kehittämiseen uudenlaisia älykkäitä ratkaisuja. Älykäs maaseutu on paljon enemmän kuin digitalisaation tuomat mahdollisuudet. Älykkäillä ratkaisuilla tavoitellaan toiminnan uudistamista ottamalla käyttöön uudenlaisia menetelmiä, yhdistämällä toimijoiden osaamista, soveltamalla muualla kokeiltua ja kehittämällä uusia Satakunnan olosuhteisiin soveltuvia ratkaisuja. Tavoitteena on hankkia sellaisia resursseja ja taitoja, joiden varassa tulevaisuutta on mahdollisuus rakentaa. Mahdollisissa toimenpiteissä ovat mukana esimerkiksi ruokaketjun, kiertotalouden, monipuolisen yrittäjyyden ja maaseudun imagon kehittäminen.

Tässä esityksessä vinkkejä hankehakemuksen tekemiseen.

Hakeminen:

Hakemukset suositellaan toimitettavaksi sähköisessä Hyrrä-järjestelmässä. Virallinen hakuaika sähköisissä hakemuksissa päättyy ko. päivänä klo 23.59. Valintajakson viimeisen päivän osuessa viikonloppuun tai arkipyhään, voi paperisia hakemuksia vielä toimittaa seuraavana arkipäivänä klo 16.15 saakka.

Määrärahat:

Satakunnan ELY-keskuksen myöntövaltuus vuodelle 2020 on noin 3,868 miljoonaa euroa, josta alueellisen strategian mukaisesti tavoitteena on kohdistaa 60 % suoriin yritystukiin ja 40 % hanketukiin. Määrärahan kohdentamisessa huomioidaan em. tavoitteen lisäksi määrärahan riittävyys jokaiselle valintajaksolle.

Päätöksen säädösperusta:

 • Laki maaseudun kehittämisen tukemisesta (28/2014) 34 §, 1. ja 2. mom sekä 37 §
 • Laki maaseudun kehittämisohjelmien hallinnoinnista (27/2014) 10 §
 • Valtioneuvoston asetus maaseudun hanketoiminnan tukemisesta (1174/2014), 35 § a

Päivitetty