Organisaatio - Uusimaa

Uudenmaan ELY-keskus vastaa elinkeino-, liikenne-, työ- ja ympäristöasioista toimialueellaan.

Ylijohtaja Petri Knaapinen, 0295 021 000 (vaihde)
Ylijohtajan sihteeri Marja Vallin, 0295 020 970

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue: johtaja Petri Knaapinen, 0295 021 000 (vaihde)
Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualue: johtaja Päivi Nuutinen, 0295 021 000 (vaihde)
Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue: johtaja Satu Pääkkönen, 0295 021 000 (vaihde)

Suoraan ylijohtajan alaisuudessa toimii:

Johdon tuki -yksikkö: päällikkö Jaakko Pesola, 0295 021 000 (vaihde)

Hallintoasiat: ELY-keskusten hallintoasioita hoitaa Kehittämis- ja hallintopalvelut -keskus (KEHA):
0295 020 000, www.keha-keskus.fi

 

Päivitetty

ota yhteyttä