Tehtävät ja toiminta –
Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa

Pohjanmaan ELY-keskus on ns. yhden vastuualueen ELY-keskus, jossa on elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue. Aluehallinnon tehostamiseksi osa alla luetelluista elinkeinovastuualueen tehtävistä on hallinnollisesti keskitetty muun ELY-keskuksen hoidettaviksi laajemmalla alueella tai valtakunnallisesti. Asiakkaita palvellaan kuitenkin edelleen näissä asioissa Pohjanmaan ELY-keskuksesta.

Liikenne ja infrastruktuuri- sekä Ympäristö ja luonnonvarat-vastuualueiden palveluista Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa vastaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.

Tehtävät

 • Yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • Elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • Alueellinen elinkeino- ja työvoimapolitiikka
 • Maatilatalouden ja maaseutuelinkeinojen kehittäminen
 • Kalatalouden edistäminen
 • Maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen
 • Elinkeinojen ja työllisyyden kehityksen sekä osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointi
 • Kulttuurin ja luovan talouden edistäminen
 • Ammatillisen koulutuksen ja ammatillisen aikuiskoulutuksen suunnittelu-, hankinta- ja seurantatehtävät
 • Rakennerahastotehtävät
 • TE-toimiston ohjaus

Valtakunnalliset tehtävät

 • kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta säädetyn lain mukaiset tehtävät
 • EU-kalastuksenvalvonnan tietojärjestelmien kehitystyö

Toimialueen rajat ylittävät tehtävät

 • maahanmuuttajien kotouttamisen ja laajamittaisen maahantulon alueelliseen yhteensovittamiseen, suunnitteluun, ohjaukseen ja seurantaan liittyvät tehtävät myös Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimialueella
 • ammatillisen lisäkoulutuksen työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän valtionavustukset myös Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen ja Pirkanmaan ELY-keskusten toimialueilla

 

>> Visio ja arvot

Toiminta-alue

Pohjanmaan ELY-keskuksen pääasiallinen toimialue kattaa Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visio

Pohjanmaan ELY-keskus on

 • asiakas- ja kansalaislähtöisesti toimiva, osaava ja luotettava palveluorganisaatio
 • tuntee toimintaympäristönsä haasteet ja mahdollisuudet
 • tuottaa asiakkailleen lisäarvoa
 • johdetaan ammattitaitoisesti
 • on hyvä työnantaja, jonka osaava henkilöstö voi hyvin

Arvot

 • Asiakaslähtöisyys
 • Asiantuntijuus
 • Yhteistyö
Päivitetty

Oikopolut

Muualla verkossa