› Takaisin graafiseen esitykseen

ELY-keskukset

ELY-keskusten alueellisille sivuille  voi siirtyä valitsemalla ylävalikosta viraston tai ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

ELY-keskukset edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskusten arvoja ovat asiakaslähtöisyys, osaaminen, yhteistyö ja avoimuus.

ELY-keskuksissa on kolme vastuualuetta:

- elinkeinot, työvoima ja osaaminen
- liikenne ja infrastruktuuri
- ympäristö ja luonnonvarat

Kolmen vastuualueen ELY-keskukset: Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Uusimaa, Pohjois-Savo ja Kaakkois-Suomi.

Kahden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue sekä ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue): Häme, Kainuu, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo.

Yhden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue): Pohjanmaa ja Satakunta.  

ELY-keskukset kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan. Keskuksia ohjaavat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi sisäasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä Liikennevirasto. ELY-keskukset toteuttavat myös maaseutuviraston, Eviran, Maahanmuuttoviraston ja Tekesin tavoitteita.

ELY-keskukset on perustettu 1.1.2010 ja niihin on koottu entisten TE-keskusten, alueellisten ympäristökeskusten, tiepiirien, lääninhallitusten liikenne- ja sivistysosastojen sekä Merenkulkulaitoksen tehtäviä. Osa tehtävistä siirtyi saman aikaan perustettuihin aluehallintovirastoihin.

1.1.2014 lähtien kirjasto-, liikunta-, nuoriso- ja oppilaitosrakentamistehtävät on siirretty ELY-keskuksista aluehallintovirastolle:

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ritva Saarelainen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ritva Saarelainen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Reijo Vesakoivu

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Irma Mononen

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Asset julkaisija

KAS Tiehankkeet - Vt 7 Hamina - Vaalimaa - Tiesuunnitelman laatiminen 2012 - 2013

Tiesuunnitelman käsittely  2013   Aikataulu Yleiskartat Tiesuunnitelmakartat Merkittävien alueiden,siltojen ja rakenteiden ympäristökuvat Havainnekuvat virtuaalimallista...

KAS Tiehankkeet - Vt7 Koskenkylä-Loviisa-Kotka - linkit-muualla verkossa

  Vt 7 (E18) Koskenkylä-Vaalimaa - hankkeen suunnitelmat (www.kohava18.info) Hankkeen rakentaminen (Liikennevirasto) Muut esitteet E18 Koskenkylä-Kotka -esite (pdf...

Ympäristönsuojelun ajankohtaispäivä 2018

Ympäristönsuojelun ajankohtaispäivä on suunnattu Lounais-Suomen kuntien ympäristöviranhaltijoille ja luottamushenkilöille sekä muiden sidosryhmien vastaaville asiantuntijoille. Tilaisuuden...
../common/calendar Alkupäivämäärä: 22.11.2018

KAS Tiehankkeet

Tiehankkeet - Kaakkois-Suomi Suunnitteilla olevat tiehankkeet Rakenteilla olevat tiehankkeet Suuret tieverkon investointihankkeet etenevät valtakunnallisin päätöksin, niin...

POS Tiehankkeet - Kantatie 75 Kinahmin liittymän parantaminen, Kuopio

Kantatie 75:n parantaminen Kinahmin liittymän kohdalla, Kuopio Hankekuvaus Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on käynnistänyt hankkeen, jonka tavoitteena on parantaa...

POS Tiehankkeet - Kantatien 75 kevyen liikenteen järjestelyt sekä liittymäjärjestelyt välillä Pajukoski ja Ranta-Sänkimäentie, Kuopio

Kantatien 75 kevyen liikenteen järjestelyt sekä liittymäjärjestelyt välillä Pajukoski ja Ranta-Sänkimäentie, Kuopio Pohjois-Savon ELY-keskus rakennuttaa kevyen liikenteen väylän kantatien 75...

POS Tiehankkeet - Valtatie 23 Varkaus - Viinijärvi

Valtatie 23 Varkaus - Viinijärvi Valtatie 23 välillä Varkaus - Viinijärvi on osa itä-länsi -suuntaista päätieyhteyttä. Pohjois-Karjalasta etelään suuntautuvat elinkeinoelämän kuljetukset...

Ajankohtaista - uutiset

  ESR-työllisyyshankkeiden hyvät käytännöt tutuiksi (17.10.2018) Yritysten kehittämispalvelujen kysyntä reippaassa kasvussa (15.10.2018) Korvauksia rauhoitettujen lajien...

Harkinnanvaraiset valtionavustukset vesistö- ja kalataloushankkeisiin

ESR-työllisyyshankkeiden hyvät käytännöt tutuiksi (17.10.2018) ESR-hankkeissa on luotu hyviä asiakaslähtöisiä käytäntöjä, joilla on parannettu työnhakijoiden työnsaantimahdollisuuksia ja...

LAP ELY-keskukset Alueen tila ja näkymät - talous ja elinkeinoelämä - muualla verkossa - linkit

Alueelliset kehitysnäkymät (tem.fi) Lapin suhdanteet (luotsi.lappi.fi) Lapin toimintaympäristö (luotsi.lappi.fi) TEM Toimialapalvelu - toimialaraportit, rahoitusnäkemykset...

ESR-työllisyyshankkeiden hyvät käytännöt tutuiksi

ESR-työllisyyshankkeiden hyvät käytännöt tutuiksi Kuluvaa rakennerahastokautta 2014–2020 on toteutettu runsaat neljä vuotta. Tänä aikana ESR-hankkeissa on luotu hyviä asiakaslähtöisiä...

LAP Joukkoliikenteen hankinnat - Lappi

Joukkoliikenteen hankinnat - Lappi Lapin ELY-keskuksen tarjouskilpailu reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista Lapin ELY-keskus hankkii joukkoliikennepalveluja...

POP Liikenne - Joukkoliikenne - Yksinoikeudet

(Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus vastaa joukkoliikenneasioista myös Kainuun maakunnan alueella) Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on tehnyt päätöksen  palvelusopimusasetuksen soveltamisesta...

LAP kuulutukset

  Kuulutukset – Lappi Oikopolut eri aiheisiin liittyviin kuulutuksiin: Kuulutuksiin liittyvät yleisötilaisuudet Kalatalous Laajakaistahankkeet ohjelmakaudella...

Heinolan Lusissa puhdistetaan vanhan huoltoaseman maaperä (Päijät-Häme)

Heinolan Lusissa puhdistetaan vanhan huoltoaseman maaperä (Päijät-Häme)            Hämeen ELY-keskus on antanut päätöksen Heinolan Lusissa...

Maaseutuohjelman yritysrahoituksen suuntaaminen Keski-Suomessa ohjelmakaudella 2014-2020

/documents/10191/9336840/KES+Maaseutuohjelman+rahoituksen+suuntaaminen+p%C3%A4iv.+12.10.2018.pdf/72252a7d-c06a-48a0-b5aa-552877181193

KES Maaseudun yritysrahoitus, linkit

Oikopolut Länsi-Suomen yritysrahoituslinjaukset   Maaseutuohjelman yritysrahoituksen suuntaaminen Keski-Suomessa ohjelmakaudella 2014-2020

KES Maaseudun kehittäminen, linkit

OHJEITA SÄHKÖISEEN TUKIHAKUUN Ohjeita Hyrrän käyttöön (mavi.fi) Hyrrän ohjevideot (mavi.fi) Katso -tunniste (yritys.tunnistus.fi) HANKKEIDEN VALINTAPERUSTEET   ...

Muualla verkossa

Ilmasto Kuluttajista ilmastokansalaisiksi (Suomen ilmastopaneeli) Ilmastokasvatus osaamisen ja vastuullisen kansalaisuuden perustana (Suomen ilmastopaneeli, raportti 1/2015) KAISU...
Päivitetty

ALUEELLISET LINKIT