› Takaisin graafiseen esitykseen

ELY-keskukset

ELY-keskusten alueellisille sivuille  voi siirtyä valitsemalla ylävalikosta viraston tai ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

ELY-keskukset edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskusten arvoja ovat asiakaslähtöisyys, osaaminen, yhteistyö ja avoimuus.

ELY-keskuksissa on kolme vastuualuetta:

- elinkeinot, työvoima ja osaaminen
- liikenne ja infrastruktuuri
- ympäristö ja luonnonvarat

Kolmen vastuualueen ELY-keskukset: Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Uusimaa, Pohjois-Savo ja Kaakkois-Suomi.

Kahden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue sekä ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue): Häme, Kainuu, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo.

Yhden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue): Pohjanmaa ja Satakunta.  

ELY-keskukset kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan. Keskuksia ohjaavat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi sisäasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä Väylävirasto. ELY-keskukset toteuttavat myös Ruokaviraston, Maahanmuuttoviraston ja Business Finlandin tavoitteita.

ELY-keskukset on perustettu 1.1.2010 ja niihin on koottu entisten TE-keskusten, alueellisten ympäristökeskusten, tiepiirien, lääninhallitusten liikenne- ja sivistysosastojen sekä Merenkulkulaitoksen tehtäviä. Osa tehtävistä siirtyi saman aikaan perustettuihin aluehallintovirastoihin.

1.1.2014 lähtien kirjasto-, liikunta-, nuoriso- ja oppilaitosrakentamistehtävät on siirretty ELY-keskuksista aluehallintovirastolle:

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ari Niiranen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ari Niiranen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Ulla Mauranen

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Sirkka Hakalisto

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Asset julkaisija

UUD Liikenne - Joukkoliikenne - Valtionavustukset

Valtionavustukset - Uusimaa ja Häme (Uudenmaan ELY-keskus vastaa liikenneasioista myös Hämeen alueella.) Vuodelle 2019 myönnetyt valtionavustukset Vuonna 2019 ELY-keskus rahoittaa...

KAS TLS Päällysteiden ylläpito Muualla verkossa

Päällysteiden ylläpidon toimintalinjat -julkaisu (pdf, 2250 kt, vayla.fi) Tiemerkintöjen teettäminen -julkaisu (pdf 1020 kt, vayla.fi) Liikenne tietyömaalla - päällystys- ja...

KAS Korjausvelkakohteet Linkit Muualla verkossa

Liikenneväylien korjausvelkaohjelma (vayla.fi) Perusväyläpidon lisärahoituskohteet (vayla.fi) Liikenneväylien korjausvelan vähentäminen, Parlamentaarisen työryhmän raportti 35/2014...

KAS TLS Alueelliset investoinnit Oikopolut

Tienparannuskohteet 2019 -kartta (pdf, 1180 kt) Kaakkois-Suomen liikennestrategia 2035 (pdf, 7340 kt) Kymenlaakson liikennestrategia 2035 (pdf, 6755 kt) Etelä-Karjalan...

KAS TLS Alueelliset investoinnit

Alueelliset investoinnit Alueellisia investointihankkeita pyritään toteuttamaan ELY-keskuksille jaettavan perusväylänpidon rahoituksella. Valitettavasti rahoitus on viime vuosien aikana...

KAS TLS Alueelliset investoinnit Muualla verkossa

Liikenneviraston toiminta- ja taloussuunnitelma (pdf, 337 kt, vayla.fi) Tiehankkeet (vayla.fi)

EPOELY Kuulutukset - Etelä-Pohjanmaa

Kuulutukset - Etelä-Pohjanmaa Sivulla ilmoitetaan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kuulutuksista. Mikäli sivu on tyhjä, virastossa ei tällä hetkellä ole vireillä olevia kuulutuksia. Ympäristö-...

KAS TLS Päällysteiden yllläpito

Päällysteiden ylläpito Kaakkois-Suomen alueella on teitä 4109 kilometriä. Valtateitä on noin 555 km, kantateitä 87 km, seututeitä 640 km sekä yhdysteitä 2827 km. Päällystettyjä teitä...

KAS TLS Siltojen ylläpito Muualla verkossa

Siltojen ylläpidon toimintalinjat (vayla.fi)

KAS TLS Teiden hoito Muualla verkossa

Liikenneympäristön ja varusteiden kunnosspidon  toimintalinjat (vayla.fi) Talvihoidon laatuvaatimukset (vayla.fi) Sorateiden hoidon ja ylläpidon toimintalinjat (vayla.fi)

KAS Suunnittelun ja seurannan asiakirjat TLS Liikennejärjestelmätyö

Liikennejärjestelmätyö Kaakkois-Suomen ELY-keskus suunnittelee liikennejärjestelmää tiiviissä yhteistyössä maakuntien liittojen ja kuntien kanssa. Liikennejärjestelmäsuunnittelu (LJS) on pitkän...

KAS Suunniittelu ja seuranta TLS - Linkit Muualla verkossa

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015 - 2018 (valtioneuvosto.fi) Liikenneviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 - 2018...

KAS Rajaliikennetiedot

Kaakkois-Suomen rajaliikenteen liikennemäärätiedot Raskaat ajoneuvot Kaakkois-Suomen rajanylityspaikoilla (pdf, 62 kt) Kevyet ajoneuvot Kaakkois-Suomen rajanylityspaikoilla (pdf, 64...

KAS Liikenteen kehitystiedot

Liikenteen kehitystiedot - Kaakkois-Suomi                           ...

KAS Suunnittelu ja seuranta TLS - Linkit OIkopolut

Kaakkois-Suomen liikenteen automaattisten mittausasemien liikennemäärätiedot Kaakkois-Suomen rajaliikenteen liikennemäärätiedot

PIR MAL-hankkeet -2

Pirkanmaan MAL-hankkeet MAL-hankkeet ovat valtion ja kuntien yhdessä toteuttamia pieniä ja kustannustehokkaita hankkeita, joilla  edistetään kaupunkiseutujen toimivuutta ja kilpailukykyä....

KAS ELY L Tienpidon ja liikenteen suunnitelma

Tienpidon ja liikenteen suunnitelma TLS - Kaakkois-Suomi Valtion talousarvioesitys vuodelle 2020 lupaa valoa väylänpitoon Valtioneuvosto antoi 7. lokakuuta eduskunnalle hallituksen...

ELY KAS Liikenne Seutukuntakierros

ELY KAS Liikenne seutukuntakierros 2018 LVM-hallinnonalan tilannekatsaus 30.10.2018 (pdf, 82 kt) LVM-hallinnonalan muutokset 4.12.2018  (pdf, 792 kt) Asetus pääväylistä ...

PIR Tiehankkeet

Tiehankkeet - Pirkanmaa Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus vastaa Pirkanmaalla alueellisina toteutettavista perustienpidon tieinvestoinneista ja niiden...
Päivitetty

ALUEELLISET LINKIT