› Takaisin graafiseen esitykseen

ELY-keskukset

ELY-keskusten alueellisille sivuille  voi siirtyä valitsemalla ylävalikosta viraston tai ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

ELY-keskukset edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskusten arvoja ovat asiakaslähtöisyys, osaaminen, yhteistyö ja avoimuus.

ELY-keskuksissa on kolme vastuualuetta:

- elinkeinot, työvoima ja osaaminen
- liikenne ja infrastruktuuri
- ympäristö ja luonnonvarat

Kolmen vastuualueen ELY-keskukset: Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Uusimaa, Pohjois-Savo ja Kaakkois-Suomi.

Kahden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue sekä ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue): Häme, Kainuu, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo.

Yhden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue): Pohjanmaa ja Satakunta.  

ELY-keskukset kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan. Keskuksia ohjaavat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi sisäasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä Liikennevirasto. ELY-keskukset toteuttavat myös maaseutuviraston, Eviran, Maahanmuuttoviraston ja Tekesin tavoitteita.

ELY-keskukset on perustettu 1.1.2010 ja niihin on koottu entisten TE-keskusten, alueellisten ympäristökeskusten, tiepiirien, lääninhallitusten liikenne- ja sivistysosastojen sekä Merenkulkulaitoksen tehtäviä. Osa tehtävistä siirtyi saman aikaan perustettuihin aluehallintovirastoihin.

1.1.2014 lähtien kirjasto-, liikunta-, nuoriso- ja oppilaitosrakentamistehtävät on siirretty ELY-keskuksista aluehallintovirastolle:

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ritva Saarelainen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ritva Saarelainen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Reijo Vesakoivu

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Irma Mononen

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Asset julkaisija

HAM Muuta ajankohtaista

Hämeen ELY-keskuksen teemauutiskirje 3/2018 "Työllisyys, yrittäjyys ja osaaminen" on ilmestynyt (14.11.2018) Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta...

KAS Etusivu - linkit Oikopolut

Tapahtumat ja koulutukset Uutiskirjeet Tarjouspyynnöt ja haut Alueen tila ja näkymät Lomakkeet Tiehankkeet Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely elinkeino-,...

Tiehankkeet - ingressi

Tiehankkeet Tiehankkeet alueittain: Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa Kaakkois-Suomi Keski-Suomi Lappi Pirkanmaa Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ...

KAS Projektit ja hankkeet

Projektit ja hankkeet - Kaakkois-Suomi Sivulle on koottu Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella käynnissä olevat projektit ja oman tuotannon kehittämishankkeet. Liikenne ja infrastruktuuri ...

KAS Etusivu Muuta ajankohtaista

Uutisia Lokakuun uutiskirje Kaakkois-Suomen ELY-keskus sosiaalisessa mediassa

KAS Tiehankkeet Linkit Muualla verkossa

Vt 15 parantaminen välillä Kotka–Kouvola (facebook.com) Mt 3864 (Ylämaantie) parantaminen välillä Sipari–Pulsa (facebook.com) Vt 7 (E18) parantaminen välillä Koskenkylä-Vaalimaa -...

UUD Tiehanke - vt 12 - linkit Oikopolut

Osahanke Vt 12 Joutjärvi–Uusikylä Osahanke Vt 12 Tillola–Keltti Osahanke Vt 12 Uusikylä–Mankala Osahanke Vt 12 Mankala–Tillola Hankekortti Lahti-Kouvola (pdf 107 kt) ...

KAS Tiehanke- Vt 6 parantaminen Kouvolan kohdalla - linkit Oikopolut

Lähtökohdat ja tavoitteet Suunnitelmien kuvaus Vaikutukset Hankekortti Vt 6 Kouvolan kohta (pdf 124 kt) Hankekortti Vt 6 Hevossuo-Nappa, Korian kohta (pdf 94 kt) ...

Parannusta peltomaan kasvukuntoon - vesistökin hyötyy (Tammela)

Tule päivittämään tietosi ajankohtaisista, peltomaan kasvukuntoa parantavista mahdollisuuksista. Maanviljelyn ja vesienhoidon yhteisenä haasteena on maa-aineksen sekä ravinteiden huuhtoutuminen...
../common/calendar Alkupäivämäärä: 13.11.2018

UUD Kuulutukset

Kuulutukset – Uusimaa Sivulla ilmoitetaan Uudenmaan ELY-keskuksen kuulutuksista. Mikäli sivu on tyhjä, virastossa ei tällä hetkellä ole vireillä olevia kuulutuksia. Elinkeinot, työvoima...

KAS Tiehankkeet - Rantahaka-Kouvola - Linkit - Oikopolut

Tausta ja tavoitteet Hankkeen sisältö Vuoropuhelu ja ajankohtaiset asiat Usein kysyttyä Hankekortti Vt 15 Rantahaka (Kotka)  - Kouvola, laajennettu  (pdf 104 kt) ...

KAS Tiehankkeet

Tiehankkeet - Kaakkois-Suomi Suunnitteilla olevat tiehankkeet Rakenteilla olevat tiehankkeet Suuret tieverkon investointihankkeet etenevät valtakunnallisin päätöksin, niin...

KES Uutiset

  Keski-Suomen ELY-keskuksen uutiset Muut ajankohtaiset: Maksatushakemusvolyymi kasvaa, käsittelyajat pidentyvät Maaseuturahaston yritys- ja hanketukien maksatusvolyymi...

LAP liikenneturvallisuus - linkit

MUUALLA VERKOSSA Ajankohtaista liikenneturvallisuusasiaa (Facebook) Porovaroitusjärjestelmä Porokello (Facebook) Porokolareiden riskialueet reaaliajassa ( varoporoa.fi) ...

KES Elinikäinen ohjaus

Elinikäinen ohjaus - Keski-Suomi Keski-Suomen ELY-keskus koordinoi elinikäisen ohjauksen kehittämistä maakunnassa. Kehittämisen osatekijöitä käsitellään yhdessä Keski-Suomen elinikäisen...

Lounais-Suomen vesihuoltopäivä 2018 (esitykset)

Kutsu ja ohjelma_Lounais-Suomen vesihuoltopäivä 2018.pdf Tämän vuoden pääteemana ovat häiriötilanteista selviäminen sekä hulevesien hallinta. Aamupäivällä käydään esimerkkien kautta läpi...
../common/calendar Alkupäivämäärä: 15.11.2018

VAR Muuta ajankohtaista

UUTISIA Honkajoen kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset nähtävillä 12.11.- 14.12.2018 Pomarkun kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden...

POP Tiehankkeet - Valtatie 4 välillä Oulu - Kemi kehittämishanke

Valtatie 4 välillä Oulu - Kemi on Pohjois-Suomen tärkein kehittämishanke Valtatie 4 on Pohjois-Suomen tärkein liikenneyhteys, joka on myös valtakunnallinen pääväylä pitkämatkaiselle tavara- ja...

KES Elinikäinen ohjaus, linkit

OIKOPOLUT Keski-Suomen Elinikäisen ohjauksen kehittämisen strategiset painopisteet vuosille 2019-20  (pdf, 392 kt) Keski-Suomen Elinikäisen ohjauksen kehittämisen...
Päivitetty

ALUEELLISET LINKIT