Projektit ja hankkeet - Kaakkois-Suomi

Sivulle on koottu Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella käynnissä olevat projektit ja oman tuotannon kehittämishankkeet.

Liikenne ja infrastruktuuri

Tiehankkeet on esitelty Väyläviraston sivustolla (vayla.fi)

Rakennerahastot.fi-sivuston Etelä-Suomen osiosta löydät tietoa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankerahoituksesta. Etelä-Suomeen kuuluvat Etelä-Karjalan, Hämeen, Kymenlaakson, Päijät-Hämeen, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen maakunnat.

Rahoitetut hankkeet maakunnittain (rakennerahastot.fi)

Päivitetty