Projektit ja hankkeet - Häme

Hämeen ELY-keskuksen toteuttamat ESR-hankkeet ohjelmakaudella 2014-2020

Hämeen ELY-keskus koordinoi TEM-hallinnonalan kuudesta ESR-toimenpidekokonaisuudesta kahta. Hankkeiden tarkoituksena on kehittää teemanmukaista toimintaa koko maassa.

Tuottava ja tuloksellinen työelämä - valtakunnallinen koordinaatiohanke, S21144

Koordinaatiohankkeen päätavoitteena on tehdä aktiivista yhteistyötä alueellisten työelämätoimijoiden kanssa työelämän laadun, työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittämiseksi. Hanke tuo työelämän ja toimijoiden tietoisuuteen hyviä käytäntöjä ja se pyrkii edistämään työelämän kehittämistä erityisesti viestinnän ja tiedottamisen avulla.

Hanke tukee toimijoita kehittämään ja markkinoimaan työelämän hyviä käytäntöjä sekä tunnistamaan uusia kehittämiskohteita. Tavoitteena on aikaansaada konkreettista toimintaa, joka tavoittaa työpaikat ja toteuttaa työelämäpilotteja yritys- ja työpaikkarajapinnassa.

Koordinaatiohanke viestii ja jalkauttaa verkostojen, kuten erilaisten sidosryhmien, työelämätoimijoiden, yritysten ja organisaatioiden, käyttöön hankkeiden tuloksia. Hanke kokoaa kehittämisohjelmasta rahoitettujen hankkeiden tuloksista vaikuttavimmat. Näitä ovat esimerkiksi uudet innovatiiviset palvelu- ja toimintamallit, työkalut ja onnistumiset, joita valtakunnalliset sekä alueelliset toimijat ovat kehittäneet omissa hankkeissaan.

Hanke lisää vaikuttavuutta toimimalla erilaisissa yritys-, organisaatio- ja sidosryhmäverkostoissa, olemalla esillä sosiaalisessa mediassa sekä tekemällä yhteistyötä eri työelämätoimijoiden kanssa. Hankkeella pyritään vaikuttamaan työelämää kehittäviin asenteisiin organisaatioissa ja työelämätoimijoiden keskuudessa.

Viestinnällä edistetään tavoitteiden toteutumista, jaetaan kehitettyjä tuloksia sekä nostetaan esiin hyviä käytäntöjä työpaikkojen kehittämistyön vaikutuksista. Lisäksi vahvaa vaikuttavuutta toimenpiteille haetaan järjestettävien seminaarien kautta, jotka kohdistetaan yrityksille, hanketoimijoille ja muille sidosryhmille. Viestintä on keskeisessä roolissa kaikissa koordinaatiohankkeen toimenpiteissä.

Tuottava ja tuloksellinen työelämä -hanketta rahoittaa Hämeen ELY-keskus ja se päättyy vuoden 2020 lopussa. Hankkeen projektipäällikkö on Suvi Liljeqvist, projektikoordinaattori Sonja Pihlaja ja projektisuunnittelijana toimii Katja Halle.

  • Projektipäällikkö Suvi Liljeqvist, puh. 0295 025 203, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
  • Projektikoordinaattori Sonja Pihjlaja, puh. 0295 025 169, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

 

Yhteistyöllä muutosturvaa - valtakunnallinen koordinaatiohanke, S20906

Muutosturva on TE-toimiston ja henkilöstöä vähentävän työnantajan yhteistoimintaa. Muutosturvassa tarjotaan palveluita työnantajalle ja työntekijöille muutostilanteen kohdatessa.

Yhteistyöllä muutosturvaa -hanke kehittää muutosturvaa yhä asiakaslähtöisemmäksi valtakunnallisesti. Yleisellä tasolla turvataan osaavan työvoiman saatavuutta tehokkaiden työ- ja elinkeinopalvelujen avulla. Samalla myös vastataan työvoiman kohtaannon haasteisiin niin että työnsä menettävä henkilöstö löytäisi uuden työpaikan tai uran mahdollisimman pian.

Kehittämistyötä tehdään valtakunnallisessa muutosturva-asiantuntijoiden verkostossa Työ- ja elinkeinoministeriön kanssa yhteistyössä. Kehittäminen on erilaisia palvelukokeiluja, toiminnan vahvuuksien ja kehittämiskohteiden tunnistamista ja muutoksen tukemista TE-toimistoissa.

Palvelukokeiluissa on keskitytty kehittämään ennakoivan muutosturvan palveluja ja muutosturvan digitalisointia. Ennakoivassa muutosturvassa palvelua tarjotaan hyvissä ajoin ennen irtisanomistilannetta ja/tai kohderyhmän palveluntarvetta ennakoiden. Muutosturvan digitalisoinnissa hyödynnetään digitaalisia työkaluja ja pyritään saamaan osa muutosturvan prosessista digitaaliseksi.

Yhteistyöllä muutosturvaa -hanketta rahoittaa Hämeen ELY-keskus. Toteutusaika on viisi vuotta ja kustannusarvio miljoona euroa. Projektipäällikkö on Eleni Mizaras, projektikoordinaattori on Topi Pekkanen ja projektisuunnittelijana Katja Halle.

Mikäli sinulla on muutosturvaa koskevia ideoita tai muita huomioita, jotka voisivat olla avuksi kehittämistoiminnassa, älä epäröi olla yhteydessä. Erityisesti tämä koskee kokemuksia yt-neuvotteluista ja alueellisten verkostojen ja tiedonkulun kehittämisestä muutosturvan näkökulmasta.

Ota yhteyttä:

  • Projektipäällikkö Eleni Mizaras, puh. 0295 038 025, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
  • Projektisuunnittelija Topi Pekkanen, puh. 0295 025 026, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

 

Hämeen ELY-keskuksen tekninen tuki 2014 – 2020, A70800

Teknisen tuen hanketta käytetään rakennerahastohankkeiden rahoitus- ja maksatustehtävien hoitamiseen kuten henkilöstökuluihin, tehtävien hoitamiseen liittyviin matkakustannuksiin, ostopalveluihin, hakijoille ja tuensaajille järjestettäviin koulutuksiin sekä rahoitetuista hankkeista tiedottamiseen.

Lisätietoa ohjelmakauden 2014-2020 EU-asioista saa Rakennerahastot.fi -verkkopalvelusta. Etelä-Suomen osalta tietoa löytyy tuon verkkopalvelun Etelä-Suomen suuralue -osiosta ja valtakunnallisista toimenpidekokonaisuuksista valtakunnalliset teemat -osiosta. Tietoa kaikista ohjelmakaudella 2014-2020 rahoitetuista EAKR- ja ESR- hankkeista löytyy rakennerahastotietopalvelusta.

 Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020.        Euroopan unionin lippulogo, euroopan aluekehitysrahasto ja euroopan sosiaalirahasto.
 

Tiehankkeet

Uudenmaan ELY-keskus vastaa tiehankkeista Hämeen alueella. Tietoa suunnitteilla ja rakenteilla olevista tiehankkeista löytyy sivulta Tiehankkeet - Uusimaa ja Häme.

 

Päivitetty