› Takaisin graafiseen esitykseen

Otsikko: Aluekehittäminen. Kuvassa kaksi henkilöä kävelee kadulla.

Valtakunnallisessa alueiden kehittämisessä on tavoitteena

 • vahvistaa alueiden kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta
 • edistää väestön hyvinvointia
 • turvata  hyvä elinympäristö ja kestävä aluerakenne

Alueiden kehittämistä koskevan lainsäädännön, tavoitteiden ja strategioiden valtakunnallisesta valmistelusta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö (TEM). ELY-keskusten tehtävänä on kehittää ja tukea alueillaan taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää hyvinvointia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

ELY-keskusten strategiset tavoitteet sovitaan hallituskaudelle (nelivuotinen) kerrallaan strategisessa tulossopimuksessa. ELY-keskus sopii vuosittain tarkemmat tavoitteet toiminnallisissa tulossopimuksissa eri hallinnonalojen kanssa.

Alueiden kehittämistä koskevassa laissa osoitetaan kuntien ja valtion kehittämisvastuu. Kehittämistehtävien hoitamisesta vastaavat maakuntien liitot, jotka laativat maakunnan alueiden kehittämistä varten

 • maakuntakaavan, joka on yleispiirteinen suunnitelma maakunnan alueiden käytöstä
 • maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitetun maakunta-suunnitelman
 • aluekehityslaissa tarkoitetun maakuntaohjelman, jossa osoitetaan maakunnan lähivuosien kehittämistavoitteet
 • maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman, joka sisältää esityksen maakuntaohjelman keskeisiksi hankkeiksi

Lisäksi alueiden kehittämistä varten laaditaan ELY-keskuksen ja maakuntien liittojen yhteistyönä Euroopan yhteisön alueellisia rakennerahasto-ohjelmia.

 

TIETOA ALUEELTA

Aluekehittäminen - Uusimaa

ELY-keskuksen aluekehittämisen keskeiset tavoitteet on kirjattu Uudenmaan ELY-keskuksen strategiaan ja tulossopimukseen. Ne perustuvat aluehallintovirastojen ja ELY-keskusten strategiaan 2020–2023 ja toiminta-alueen maakuntaohjelmiin ja niiden toteuttamissuunnitelmiin.

Uudenmaan ELY-keskuksen strategia huomioi maailmanlaajuiset ilmiöt

Uudenmaan ELY-keskuksen strategiassa 2020−2023 on tunnistettu kolme suurta ilmiötä, jotka vaikuttavat ELY-keskuksen toimialueeseen, sen asukkaiden elämään ja yhteisöjen toimintamahdollisuuksiin:

 • ilmastonmuutos
 • väestön keskittyminen
 • työn murros

Ilmiöiden pohjalta on laadittu strategisia tavoitteita ja edelleen ELY-keskuksen keinoja vaikuttaa näihin tavoitteisiin.

Tutustu Uudenmaan ELY-keskuksen strategiaan tästä linkistä

Uusimaa-ohjelma tähtää ihmisten, yritysten ja ympäristön hyvinvointiin

Uusimaa-ohjelma 2.0 sisältää maakunnan pitkän aikavälin vision sekä painopisteet, tavoitteet ja konkreettiset toimenpiteet vuosille 2018−2021.

Voimassa olevassa maakuntaohjelmassa on kolme strategista painopistettä:

 • Hyvinvoiva ja osaava ihminen
 • Menestyvä ja vastuullinen bisnes
 • Ilmastoviisas ja monimuotoinen maakunta

Ohjelman visiona on, että Uusimaa on vuonna 2050 Euroopan viilein ja virkein alue. Ilmaston ei ole annettu lämmetä, uusmaalaiset asukkaat ovat virkeitä, ja teknologinen kehitys on huipputasolla.

Uusimaa-ohjelman on laatinut Uudenmaan liitto yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen, alueen kuntien, yritysten, koulutus- ja tutkimuslaitosten ja järjestöjen kanssa.

Pääset lukemaan Uusimaa-ohjelmaa tästä linkistä (Uudenmaan liitto, pdf)


Päivitetty