Alueiden käyttö ja rakentaminen

ELY-keskukset edistävät kuntien alueidenkäytön suunnittelun ja rakennustoimen järjestämistä. Ne osallistuvat maakuntakaavojen laadintaan sekä valvovat kuntien yleis- ja asemakaavoitusta, rakentamista ja muuta alueiden käyttöä asioissa, jotka ovat vaikutuksiltaan maakunnallisesti merkittäviä tai valtakunnallisia. Edistämistehtävän toteuttamiseksi ELY-keskus antaa kuntien kaavoja koskevia lausuntoja ja käy niiden kanssa kaavaneuvotteluita.

ELY-keskukset edistävät kulttuuriympäristön hoitoa ja kulttuuriperinnön vaalimista. Ne myöntävät rakennusperinnön hoitoavustuksia ja tekevät rakennussuojeluun liittyviä päätöksiä.

Lisää tietoa alueiden käytöstä, rakentamisesta ja kulttuuriympäristöstä ymparisto.fi-verkkopalvelussa (linkit oikealla).

Asuinrakennuksia.

Kuva: Maria Uotinen / Ympäristöhallinnon kuvapankki

TIETOA ALUEELTA

Alueiden käyttö ja rakentaminen - Uusimaa

Uudenmaan ELY-keskus ohjaa ja tukee kuntien maankäytön suunnittelua ja rakentamista Uudellamaalla sekä liikenneasioiden osalta myös Kanta- ja Päijät-Hämeessä.

Merkittävä osa koko Suomen rakentamisesta ja liikenteestä keskittyy Uudellemaalle, mikä aiheuttaa haasteita alueiden käytön suunnittelulle.

Tavoitteenamme on edistää kaikissa metropolialueen kunnissa ja maaseudulla:

  • hyvän elinympäristön ja
  • toimivien yhdyskuntien syntymistä.

Kuntien ohjauksessa otamme huomioon, että valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita ja lainsäädäntöä noudatetaan.

Avustuksia kulttuurihistoriallisten kohteiden kunnostuksiin

ELY-keskus edistää myös arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja rakennusperintökohteiden säilymistä. Keskukselta voi hakea avustuksia kulttuurihistoriallisten kohteiden kunnostuksiin.

Toimimme kuntien lisäksi vuorovaikutuksessa alueen muiden toimijoiden, kuten alueen maakuntaliittojen sekä eri viranomaisten ja asukkaiden kanssa.

Oppaita kunnille


Päivitetty