Tiedotteet 2018

Meriympäristön tilan ja kestävän kehityksen konferenssi Vaasassa (Pohjalaismaakunnat)

Viranomaiset, kunnat ja organisaatiot Suomessa ja Ruotsissa ovat kolmen vuoden ajan tehneet yhteistyötä ja valmistelleet ratkaisuja merta koskeviin kysymyksiin. Nyt on aika saattaa SeaGIS 2.0 -hanke päätökseen. Hankkeen päätöskonferenssissa Vaasassa esitetään tuloksia.

– Konferenssi kokoaa noin sata osallistujaa Suomesta ja Ruotsista ottamaan osaa hankkeen tuloksista. Olemme erittäin iloisia näin suuresta mielenkiinnosta. Kyseessä on alueen suurin merialueiden suunnittelua ja hallintaa koskeva tapahtuma, kertoo hankkeen vetäjä Johnny Berglund Västerbottenin lääninhallituksesta.

Media toivotetaan tervetulleeksi osallistumaan konferenssiin

Aika: 12.–13. maaliskuuta

Paikka: Academill, Åbo Akademi, Vaasa

Ohjelma: Ohjelma kokonaisuudessaan

Maanantai-iltana 12.3. pidetään avoin yleisötilaisuus klo 18–20, johon kutsumme yleisön tutustumaan Merenkurkun vedenalaiseen ympäristöön ja tilaan.

Meriaiheisten elinkeinojen kehittäminen sekä herkkien ja arvokkaiden alueiden suojelu

SeaGIS 2.0 -hanke on tuottanut tietoa ja ratkaisuja moneen eri mereen liittyvään aiheeseen, esimerkiksi:

  • Selvittänyt meriaiheisten elinkeinojen kehittämistä alueella
  • Kehittänyt karttapalvelun rannikko- ja merialueiden suunnittelun ja hallinnan helpottamiseksi
  • Karttapalvelua voidaan mm käyttää sidosryhmätyössä ja vuoropuhelun kehittämisessä eri suunnitteluprosessien yhteydessä.
  • Yli 30 000 havainnon avulla on laadittu karttoja tärkeistä biotoopeista kuten merileväniityistä, rakkolevävyöhykkeistä ja näkinpartaisniityistä. Vedenalaiset kartat antavat kokonaan uuden kuvan Merenkurkun vedenalaisesta luonnosta.
  • Tuottanut karttoja ihmistoiminnan vaikutuksista, karttoja voidaan esimerkiksi käyttää erityisen herkkien alueiden vaikutusten arviointiin.
  • Selvittänyt erityisen herkkiä alueita öljyvahinkojen osalta yhteistyössä molempien maiden viranomaisten kanssa vahvistaakseen valmiutta onnettomuustilanteissa.

Lisätietoja antaa:

  • Johnny Berglund, Projektipäällikkö, Västerbottenin lääninhallitus, johnny.berglund@lansstyrelsen.se, +46 10-225 44 17
  • Hans-Göran Lax, Erikoistutkija, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, hans-goran.lax@ely-keskus.fi, 0295 027 863
  • Emma Johansson, Viestintä, Västerbottenin lääninhallitus, emma.e.johansson@lansstyrelsen.se, +46 10-225 42 42


Päivitetty