Tiedotteet 2018

Kainuun elinkeinoelämässä lähiajan odotukset ovat positiivisia (Kainuu)

Positiivisia lähiajan näkymiä on odotettavissa kaikilla toimialoilla Kainuussa. Vaikka talouden kasvun ei ennakoida olevan enää yhtä voimakasta kuin keväällä 2018, niin merkkejä sen pysähtymisestä tai taantumisesta ei lähimmän puolen vuoden ja vuoden aikana ole. Toisaalta globaalin kehityksen muutokset voivat lyhyelläkin aikavälillä vaikuttaa merkittävästi Kainuun talouteen.

Kaivannaistoiminnalla on edelleen olennainen merkitys maakunnan elinkeinoelämälle niin liikevaihdon kuin henkilöstömäärän kasvulla mitattuna. Suunnitellut investoinnit vahvistavat kaivannaistoiminnan merkitystä Kainuussa. Matkailun hyvä vire jatkuu ja henkilöstömäärä on kääntynyt hienoiseen nousuun. Metsätaloudessa on pitkästä aikaa markkinalähtöistä kasvua.

Työvoiman kysyntä on vilkasta:

Työttömyyden aleneminen ja väestön ikärakenne ovat johtaneet työvoiman niukkuuteen, yhä useammalla alalla voidaan puhua jo työvoimapulasta. Rekrytointiongelmia pahentaa se, että työvoiman osaaminen ei kaikilta osin vastaa yritysten tarpeita, Kainuun ELY-keskuksen johtava asiantuntija Anne Ristioja toteaa.

Kainuun työttömyys on vähentynyt merkittävästi viime vuosina ja nyt myös työllisyysaste on kääntynyt kasvuun. Kainuun työttömyyttä leimaava vaikeasti työllistyvien määrä on vähenemässä.

Syksyn 2018 alueelliset kehitysnäkymät julkaistaan elinkeinoministeri Mika Lintilän tiedotustilaisuudessa 10.10.2018 kello 9.30.

 

Kainuun katsauksen osalta lisätietoja antaa:

johtava asiantuntija Anne Ristioja, puh. 029 502 3582, anne.k.ristioja@ely-keskus.fi

työvoima-asiantuntija Osmo Ohtonen, puh. 029 502 3576, osmo.ohtonen@ely-keskus.fi


Päivitetty