Tiedotteet 2018

Alueelliset kehitysnäkymät syksyltä 2018 näyttää edelleen positiivista virettä (Etelä-Pohjanmaa)

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2018 -katsaus on ELY-keskusten yhdessä keskeisten aluekehittäjien kanssa muodostama näkemys seutukuntien ja maakuntien nykytilasta ja lähiajan näkymistä. Katsauksen arviot on tuotettu elo-syyskuun 2018 aikana.

Talouden ja työllisyyden kehityksen arvioidaan jatkuvan alueilla edelleen kasvusuunnassa, mutta aiempaan nähden hidastuen.

Valtakunnallisella tasolla esiin nousevia yleisiä päähavaintoja ovat:

  • Metsätalouden, erityisesti selluntuotannon, positiivinen vire sekä vireillä olevat merkittävät investointisuunnitelmat.
  • Matkailussa on vahvaa kasvua ja meneillään olevia kehittämispanostuksia eri puolilla Suomea.
  • Rakentaminen on edelleen kohtalaisen vilkasta, vaikka näkymät ovatkin tasoittumassa.
  • Työttömyys on laskussa ja kehityksen ennakoidaan jatkuvan myönteisenä lähitulevaisuudessa.
  • Maataloudessa kannattavuusongelmat ovat pahentuneet ja ongelmia ovat kärjistäneet sääoloista johtuva rehuviljapula ja tuottajahintojen lasku.

Etelä-Pohjanmaan osalta arviot näkymistä noudattelevat katsauksen em. päälinjoja, eli talous- ja työllisyystilanteen arvioidaan jatkuvan myönteisenä.

  • Positiivisina seikkoina nähdään kohentunut työllisyystilanne ja esimerkiksi elintarvike-, metalli-, ja puutuoteteollisuudessa toteutuneet ja toteutumassa olevat investoinnit. Toisaalta myös kaupan ja palveluiden sektorilla on lähtenyt liikkeelle merkittäviä rakennushankkeita.
  • Investointiaktiivisuutta löytyy myös alkutuotannosta, vaikka yleiskuva onkin haasteellinen. Erityisesti lypsykarjataloudessa on rakennettu uusia tuotantotiloja kohtuullisen runsaasti.
  • Työllisyystilanteen paranemisen johdosta osaavan työvoiman saatavuus on noussut haasteena keskustelun keskiöön. Merkittäviä rekrytointiongelmia on esiintynyt esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalla, teknologiateollisuudessa ja rakentamisessa. Rekrytointihaasteiden arvioidaan laajenevan entisestään, mikäli suhdanteet jatkuvat suotuisina. Taustalla vaikuttavat myös väestön ikärakenteen muutos ja viime vuosien epäsuotuisa väestökehitys.

Tutustu työ- ja elinkeinoministeriön julkaisemaan raporttiin: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-344-3

Lisätietoja:
Timo Takala
strategiapäällikkö
puh. 0295 027 500
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi


Päivitetty