Tiedotteet 2018

Alueelliset kehitysnäkymät: Satakunta vielä kasvu-uralla (Satakunta)

Satakunnan talouden ja työllisyyden kehitys on ollut nousujohteista parin viime vuoden ajan. Teknologiateollisuuden kasvun myötä virinnyt positiivinen rakennemuutos on luonut kasvumahdollisuuksia teollisuuden ja rakentamisen lisäksi myös kaupalle ja muille palveluelinkeinoille. Työttömyys on Satakunnassa alentunut välillä nopeinta tahtia koko maassa. Syksyn 2018 Alueelliset kehitysnäkymät -raportin mukaan hyvän kehityksen ennakoidaan jatkuvan vielä lähitulevaisuudessa, mutta nopeimman kasvun taittumisesta on jo merkkejä.

Elinkeinoelämän tilanteen arvioidaan Satakunnassa edelleen jonkin verran paranevan seuraavan vuoden aikana. Satakunnassa on kasvuodotuksia mm. laivanrakennuksessa ja robotiikka- ja automaatioalalla. Maakunnan oma telakkateollisuus on elpynyt Rauma Marine Constructions Oy:n tilauskannan ja hyvin näkymien ansiosta. Porin Mäntyluodon telakalle on puolestaan saatu uudet omistajat ja toiminta jatkuu nimellä Pori Offshore Constructions. Alueen pk-yritysten suhdanneodotukset ovat kuitenkin tasaantuneet aikaisemmasta. Myös rakentamisen kiivain kasvu on pian takanapäin, vaikka maakunnassa on edelleen menossa suuria investointihankkeita. Talouden ja työllisyyden kehitystä varjostaa kemianteollisuuden merkittävän toimijan, Venatorin pigmenttitehtaan alasajo vuoden 2021 loppuun mennessä.

Työvoiman kysyntä Satakunnassa on kasvanut ja työttömyys alentunut nopeasti. Työ- ja elinkeinotoimistoon ilmoitettujen avoimien työpaikkojen määrä on kasvanut tänä vuonna melkein kaikilla aloilla, eniten palvelu- ja myyntityössä. Teollisuudessa ja rakentamisessa työvoiman kysyntä on ollut suurta jo pidempään ja näillä aloilla etenkin korkeasti koulutettujen osaajien saatavuudessa on vaikeuksia.

Työttömyyden aleneminen näyttäisi jatkuvan, mutta ei niin nopeana kuin aikaisemmin. Porissa ja Porin seudulla Venatorin lomautukset ja irtisanomiset tulevat hidastamaan työttömyyden laskua, vaikka muuten hyvä työvoiman kysyntä pitää koko maakunnan työllisyyskehityksen positiivisena. Osaavan työvoiman saatavuus ei helpotu jatkossakaan. Monilla aloilla, joilla Satakunnassa on pulaa työntekijöistä, ei ole saatavilla työvoimaa muualtakaan Suomesta.

Lisätietoja:

  • Ylijohtaja Marja Karvonen, puh. 0295 022 111
  • Työmarkkina-asiantuntija Hannu Ahvenjärvi, puh. 0295 022 114

Alueelliset kehitysnäkymät 2/2018 -raportti löytyy verkosta osoitteessa https://tem.fi/alueelliset-kehitysnakymat tai suoraan tästä linkistä.

Alueelliset arviot talouden ja työllisyyden kehityksestä kootaan ELY-keskusten johdolla kaksi kertaa vuodessa yhteistyössä TE-toimiston ja muiden alueen kehittäjä- ja rahoittajaorganisaatioiden kanssa. Satakunnassa alueellisten kehitysnäkymien kokoamiseen osallistuvat ELY-keskuksen ja Satakunnan TE-toimiston lisäksi Satakuntaliitto, Rauman seudun kunnat, Pohjois-Satakunnan kunnat, Prizztech Oy, Finnvera Oyj:n Lounais-Suomen alue, Satakunnan Yrittäjät ry, Satakunnan Teknologiateollisuus ry, Satakunnan ja Rauman kauppakamarit sekä WinNova ja Sataedu.

 


Päivitetty